Konferencja Projektów Zespołowych

Rozpoczynamy przygotowania do Konferencji i już teraz zachęcamy wrocławskie i dolnośląskie przedsiębiorstwa do zaangażowanie się w studenckie projekty zespołowe i aktywny udział w Konferencji.

Projekty prezentowane na konferencji są realizowane w ramach przedmiotu Projekt zespołowy, którego celem jest realizacja bardziej obszernych zadań projektowych w większej grupie studentów. Projekty są interdyscyplinarne, a ich realizacja przebiega we współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami. Zakres tematyczny realizowanych prac jest  szeroki – w ubiegłych latach obejmował takie zagadnienia jak:

 • informatyka/oprogramowanie/sprzęt – aplikacje mobilne, systemy Internet of Things, lokalizacja wewnątrz pomieszczeń i wiele innych,
 • automatyka – np. sterowanie i wizualizacja linii produkcyjnej,
 • robotyka – proteza dłoni, projekt robota mobilnego, sterowanie pojazdami specjalnymi,
 • telekomunikacja– zagadnienia głownie dotyczące stacji bazowych telefonii komórkowej i analizy danych.

Szczegółową listę projektów zgłoszonych do prezentacji na minionych konferencjach można znaleźć w sekcji Minione edycje. Projekty zespołowe są prowadzone przez grupę pracowników o różnych zainteresowaniach i specjalizacjach. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w sekcji Prowadzący.

Projekty zgłoszone przez firmy

Symulator jazdy pojazdem przemysłowym w halach produkcyjnych w technologii 3D

prowadzący: dr inż. Marek Piasecki
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Celem projektu zespołowego jest stworzenie symulatora graficznego odpowiedzialnego za sterowanie wózkami produkcyjnymi wykorzystywanych w branży przemysłowej oraz IoT. Symulator na podstawie dostarczonych materiałów, w postaci plików graficznych, ma symulować otoczenie hali produkcyjnej oraz pojazd, którym operator ma możliwość poruszania się po otoczeniu, z perspektywy kamer umieszczonych na wózku. Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie symulatora w celach szkoleniowych dla operatorów.

Założenia Projektu:

 • Pojazd posiada 4 kamery umieszczone z każdej strony
 • Pojazd potrafi poruszać się w kierunkach: przód, tył, obrót w lewo, obrót w prawo, kombinacje kierunków, np. przód + obrót w prawo.
 • Pojazd ma posiadać strefy bezpieczeństwa wykrywające przeszkody wokół pojazdu oraz informować operatora o niebezpiecznej odległości do przeszkody
 • Symulator ma posiadać zewnętrzne API do sterowania pojazdem (REST, WebSockets, …), ale również obsługę urządzeń do sterowania (Pad, Klawiatura, JoyStick)
 • (Opcjonalnie) Przedstawienie symulatora w wirtualnej rzeczywistości (HoloLens)

Technologie:

 • Stawiamy na otwartość i innowacyjność rozwiązania, możliwe są takie rozwiązania jak openGL, WebGL, Unity3D, Unreal Engine, …
Zdalny kontroler sterujący dla pojazdów przemysłowych wykorzystywanych w halach produkcyjnych

prowadzący: dr inż. Maciej Nikodem
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Celem projektu zespołowego jest stworzenie kontrolera w postaci aplikacji, która odpowiedzialna będzie za sterowanie najważniejszymi funkcjami pojazdu bezprzewodowo wykorzystując sieci lokalne. Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie kontrolera w celach szkoleniowych dla operatorów wózków przemysłowych w branży IoT.

Założenia Projektu:

 • Kontroler ma umożliwiać sterowaniem ruchu pojazdu: ruch do przodu, ruch tyły, obrót w prawo, obrót w lewo, oraz kombinacje, np. ruch do przodu + obrót w prawo.
 • Kontroler powinien posiadać podgląd wizyjny w postaci obrazu z kamer
  umieszczonych na pojeździe.
 • Kontroler powinien informować operatora o zagrożeniach, takich jak przeszkoda na
  drodze, w postaci informacji wizualnej
 • Komunikacja z pojazdem ma się odbywać za pomocą internetowych kanałów
  informacji takich jak REST, WebSockets

Technologie:

 • Stawiamy na otwartość i innowacyjność rozwiązania, aplikacja może być stworzona jako aplikacja internetowa lub aplikacja natywna i być uruchamiana na urządzeniach takich jak smartfon, tablet, laptop.

 

Aspekt grywalizacyjny jako wsparcie oddolnych inicjatyw

prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Odpowiednia motywacja jest głównym czynnikiem zachęcającym użytkowników do działania w różnych obszarach pracy. Częstym sposobem aktywizacji użytkownika systemu jest odpowiednio przemyślany system nagród. Aspekt ten jest w bardzo szerokim stopniu realizowany z użyciem mechanizmu grywalizacji. Grywalizacja używana jest zarówno w grach komputerowych, co sprawia, że graczowi trudno oderwać się od ekranu, jak i jako stały element portali internetowych czy programów lojalnościowych oferowanych przez wielkie koncerny.

Projekt ma na celu realizację skalowalnego systemu premiującego użytkowników za wykonanie określonych aktywności. Nagrodami mogą być zdobywane punkty i trofea, a sami uczestnicy mogą piąć się w górę rankingu rywalizując między sobą. System powinien być adaptowalny do potrzeb klienta, umożliwiać prowadzenie statystyk aktywności użytkowników oraz definiować własne nagrody za aktywności.

Technologie:
Aby system mógł być dostępny dla użytkowników z poziomu przeglądarki, należy wykorzystać preferowane technologie webowe. Konkretne języki programowania czy frameworki nie sa jednak narzucane.

My School - system zarządzania szkoleniami wewnętrznymi

prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Bożejko
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Projekt ma na celu realizację systemu zarządzającego szkoleniami dostępnymi zarówno wewnątrz firmy jak i oferowanymi przez zewnętrznych dostawców. Celem jest katalogowanie ofert szkoleniowych, możliwość zapisu pracowników na szkolenia a następnie zbieraniu feedbacku odnośnie wykonanych zajęć. Niektóre szkolenia mogą odbywać się również cyklicznie i być rozłożone na większą liczbę dni. Do rozpoczęcia szkolenia z kolei wymagana jest minimalna liczba uczestników.

Technologie:
Aby system mógł być dostępny dla użytkowników z poziomu przeglądarki, należy wykorzystać preferowane technologie webowe. Konkretne języki programowania czy frameworki nie sa jednak narzucane.

 

Personal Travel Time Reliability Assistant

prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński
stan: zarezerwowany
Krótki opis projektu:
Niezawodne szacowanie czasu podróży - jeden z ważnych współcześnie tematów, który dobrze zrozumiany może przynosić wiele korzyści. Szczególne skierowanie się ku osobisty celom podróży (codzienna droga na uczelnie/do pracy/na różne formy rekreacji), ma na celu znaczną poprawę w dziedzinie bezpieczeństwa oraz minimalizowanie frustracji oraz spóźnień związanych z korkami/utrudnieniami. Rozwiązania dla wyzwań z zakresu zarządzania czasem podróży nie są niczym nowym. Natomiast skierowanie go bardziej dla osobistych celów nadal zdaje się być dotknięte tylko przy ogólnym podejściu. Mając potencjalnie bogatą bazę danych wejściowych (codzienna/częsta podróż) należałoby skonstruować model stochastyczny podróży. Urządzeniem do zbierania danych może być telefon wyposażony w moduł GPS oraz oprogramowanie do kolekcjonowania informacji o podróży. Model stochastyczny opierać się powinien głównie o „doświadczenie” użytkownika. Ostatecznie należy zbudować aplikację służącą wsparciu w podróżach przy użyciu przygotowanego modelu.

Inteligenta Tabliczka na drzwi

prowadzący: dr hab. inż. Elżbieta Roszkowska
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
Typowo w budynkach biurowych, oprócz pokojów zajmowanych na stałe przez pracowników, wyróżnia się specjalne pomieszczenia ogólnodostępne (np. sale konferencyjne, sale szkoleniowe, pokoje VIP dla spotkań z partnerami biznesowymi). Z racji swojego przeznaczenia, pokoje takie należy rezerwować - najlepiej w dostępnym dla każdego, komputerowym systemie rezerwacji, gdzie pracownicy uprawnieni do rezerwacji mają wgląd w kalendarz „zajętości” danej sali i mogą dodać własną rezerwację.

Celem projektu byłoby stworzenie systemu komputerowego i tabliczek na drzwi wyświetlających dynamicznie informację dotyczącą sali w budynku biurowym. W miarę możliwości tabliczki powinny być bezprzewodowe i działać długo na zasilaniu bateryjnym (być skonstruowane w oparciu o wyświetlacz e-ink, mikrokontroler/mikrokomputer o niskim poborze prądu komunikować się przy użyciu jednej z nisko energetycznych metod komunikacji). System komputerowy powinien posiadać bazę informacji przeznaczonych do wyświetlenia na tabliczkach (przykładowo mogą to być harmonogramy spotkań, tytuły szkoleń lub inne komunikaty) którą udostępniałby za pomocą protokołu REST API jednostce sterującej tabliczkami. Jednostka taka zaś powinna odświeżać zdalnie informację na tabliczkach.

Jako opcjonalne rozszerzenie możliwości systemu, tabliczka mogłaby przyjmować informację od użytkownika i przekazywać do systemu (np. można by anulować spotkanie bezpośrednio z tabliczki).

Przenośny ergospirometr sportowy

prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
Spiroergometria sportowa (potocznie ergospirometria 😉 ) to badanie z zakresu medycyny sportowej mające na celu ocenę efektywności układów oddechowego, krążenia metabolicznego człowieka w odpowiedzi na wysiłek fizyczny. Od lat używana jako narzędzie pomiaru postępów treningowych w sporcie profesjonalnym, a ostatnio także w sporcie amatorskim.
Badanie w dużym uproszczeniu polega na pomiarze przepływu (ilościowego) powietrza przez układ oddechowy, badaniu składu powietrza wdychanego i porównaniu go wydychanym oraz mierzeniu tętna sportowca w celu oszacowania jego możliwości wykorzystania tlenu w trakcie wysiłku. Dalej (wciąż upraszczając) im więcej tlenu jesteśmy w stanie przyswoić maksymalnie tym mamy większe możliwości przetworzenia energii. Parametr, którego między innymi szuka to badanie to VO2Max.

Profesjonalne urządzenie służące do tego badania zwane Ergospirometrem może kosztować ponad 100 tys zł.

Celem projektu jest skonstruowanie uproszczonego ergospirometru badającego przepływ powietrza i stosunek ilości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym(dwutlenku węgla a nie tlenu bo mierzenie dwutlenku jest łatwiejsze) oraz przebadaniu sportowca takim urządzeniem i porównaniu z urządzeniem profesjonalnym w celu oceny użyteczności wersji uproszczonej (i przede wszystkim kilkuset krotnie tańszej).

Urządzenie badające mikroklimat pomieszczenia biurowego w celu zwiększenia komfortu I efektywności pracy

prowadzący: dr inż. Krzysztof Arent
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
Istnieje wiele zasad formalnych (czasem wręcz prawnych) i badań dotyczących optymalnego mikroklimatu pomieszczenia biurowego. Elementami takiego mikroklimatu są między innymi temperatura otoczenia, wilgotność, nasłonecznienie (czy ogólnie natężenie światła w przypadku światła sztucznego) czy skład powietrza (np. procentowy udział dwutlenku węgla w stosunku do tlenu) itd.

Celem projektu było by zebranie zaleceń dotyczących optymalnego mikroklimatu sprzyjającego pracy biurowej i skonstruowanie niewielkiego urządzenia które poprzez ciągłe monitorowanie czynników mikroklimatu wykazywało by zalecenia służące optymalizacji tych czynników. Przykłady zaleceń to np.: przewietrz pomieszczenie bo kończy się tlen, zapal dodatkowe światło bo przy obecnym naświetleniu wydzielasz melatoninę i jesteś senny, zmniejsz temperaturę klimatyzacji bo jest zbyt duża różnica między temperaturą wewnątrz a na zewnątrz biura itp. Urządzenie powinno być być dostosowane do umieszczenia w pokoju biurowym, może być podłączane do prądu, bezprzewodowo do Internetu, może mieć funkcję łączenia się w sieć z innymi urządzeniami tego samego typu.

System klasyfikujący błędy aplikacji Internetowych

prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:

W ramach codziennego supportu złożonych aplikacji o szerokim zasięgu (jak np. portal webowy) zgłaszanych jest od kilku do nawet kilkuset błędów dziennie. Typowo, błąd, wstępnie klasyfikowany przez zgłaszającego użytkownika, jest następnie analizowany przez zespół wsparcia technicznego (na tzw. pierwszej linii) gdzie jest następnie przekazywany wewnątrz firmy wytwarzającej oprogramowanie do osób potrafiących go rozwiązać (tzw. drugiej i trzeciej linii supportu produktu). Osoba klasyfikująca (z pierwszej linii) problemy uwzględnia między innymi następujące czynniki: czy błąd nie jest już zgłoszony przez innego użytkownika i jest już rozwiązywany, czy nie wynika np. z innych znanych problemów (np. awarii serwów), czy istniał już kiedyś podobny błąd i znamy jego rozwiązani, czy problem wynika z zaplanowanych działań (np. prac serwisowych), jakiego modułu dotyczy błąd, jakich użytkowników obejmuje itd. Celem pracy na pierwszej linii jest przefiltrowanie jak największej liczby błędów (np. usuwając duplikaty lub stosując znane rozwiązania) i skierowanie już pojedynczych z nich do osób mogących je rozwiązać.

Celem projektu zespołowego jest stworzenie zautomatyzowanego, uczącego się systemu klasyfikującego błędy, który wspomagałby (idealny taki system wyręczałby) osoby filtrującej i klasyfikującej błędy na pierwszej linii wsparcia. System bazowałby na puli aktualnie zgłaszanych błędów, historycznej bazie błędów, informacji o stanie systemu i np. aktualnych pracach serwisowych. Mógłby uwzględniać i uczyć się czynników pozatechnicznych (np. tego że jakiś użytkownik nadużywa funkcji zgłaszania błędów) które mogą ujawnić się w wyniku analizy dużej ilości danych o zgłoszonych błędach.

Aplikacja marketingowa 3D wykorzystująca fotogrametrię I silnik gry komputerowej 3D

prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:

Celem projektu byłoby przygotowanie interaktywnego przewodnika po budynkach firmy Comarch (lub w ogólności prezentacja jakiegoś kompleksu budynków – np. PWr) który byłby wizualnie atrakcyjny (np. przez wykorzystanie współczesnego silnika gier 3D – Unity) i który dałoby się zrobić bez dużego zaangażowania zespołu grafików, lecz metodami tzw. Fotogrametrii (na podstawie dużej liczby zdjęć cyfrowych danego miejsca).

 

System akwizycji danych z obiektów przemysłowych w chmurze wraz z interfejsem dla użytkownika

prowadzący: dr inż. Paweł Ksieniewicz
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Opracowanie rozwiązania pozwalającego na pobieranie danych pomiarowych z rzeczywistych obiektów przemysłowych rozlokowanych w Polsce oraz zagranicą i umieszczenie danych w chmurze. Dostęp do danych będzie możliwy za pomocą sieci internet lub GSM. Przykładowe dane do zarchiwizowania:

 • wartości pomiarowe z czujników temperatury
 • informacje o poziomie wypełnienia zbiorników
 • historia pracy urządzeń i procesów technologicznych
 • historia alarmów i awarii

Aplikacja do prezentacji danych powinna być możliwa do uruchomienia na dowolnym komputerze (aplikacja web) jak również powinny powstać aplikacje na Telefon/Tablet (Android, iOS).
Dostęp do danych dla klienta końcowego powinien być możliwy po zalogowaniu i jedynie do jego danych.

Opracowanie uniwersalnego sterownika linii do ciągłego podawania i odbierania palet do i z urządzenia paletyzującego

prowadzący: dr inż. Jacek Jagodziński
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Maszyna, która w sposób ciągły układa na paletach opakowania, musi być również w sposób ciągły zasilana pustymi paletami, jak również gotowe pełne palety powinny być przetransportowane do miejsca gdzie zostaną ofoliowane lub odebrane i przekazane do zmagazynowania. Podawanie może odbywać się poprzez transporter o skalowalnej długości – składany z gotowych modułów (stołów z napędzanymi rolkami) łączonych ze sobą kaskadowo i integrujących się w taki sposób, żeby zapewnić ciągłość podawania palet. Analogicznie odbywa się odbieranie gotowych palet z ułożonym towarem. Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego systemu sterowania ciągiem technologicznym, w którym parametryzowalibyśmy ilość modułów transportera, określali czy jest to transporter dostarczający czy odbierający palety, wyznaczali warunki brzegowe tak żeby zapewnić ciągłość dostarczania lub odbierania palet. System powinien być autonomiczny ale jednocześnie musi komunikować się z rzeczywistą maszyną. Jako dodatkową funkcje można zaimplementować opcje podawania wymiarów transportowanego produktu przez co transporter mógłby służyć do transportowania np. kartonów.

Oprogramowanie do optymalizacji ułożenia opakowań na palecie

prowadzący: dr inż. Paweł Ksieniewicz
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Opracowanie oprogramowania służącego do zoptymalizowania ułożenia różnych opakowań tj. worki i kartony o różnym kształcie i wadze na palecie. Oprogramowanie docelowo będzie współpracować z fizyczną maszyną, która będzie układać opakowania na dostarczanych w sposób ciągły paletach. Jako dane wejściowe użytkownik będzie określał rozmiar, wagę i orientacje opakowań na linii podającej oraz planowaną wysokość i/lub wagę pełnej palety. Program bazując na możliwościach / ograniczeniach urządzenia powinien poprzesz obracanie i dosuwanie do siebie opakowań, a następnie przesuwanie na paletę próbować zoptymalizować ułożenie opakowań ze względu na:

 • Ilości opakowań na palecie
 • Czas potrzebny na ułożenie

Ale też uwzględnieniem z góry założonych warunków początkowych np. konkretnego położenia worka na palecie – tj. szwem środka.
Interfejs programowy powinien potrafić zwizualizować przynajmniej w sposób przybliżony wygląd palety po zapakowaniu oraz umożliwić wyeksportowanie np. w formie pliku z zestawem danych do maszyny.

 

System weryfikacji jakości strumienia danych audio wykorzystujący technikę fingerprintingu

prowadzący:
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
Audio fingerprint (ang. odcisk palca) to skondensowana reprezentacja sygnału dźwiękowego – jedno- lub wielowskaźnikowa macierz wyznaczona w oparciu o właściwości czasowe i/lub częstotliwościowe sygnału. Projekt ma na celu skonstruowanie fingerprint’u, który będzie stanowił referencję dla oceny jakości strumienia danych audio poddanego dalszej obróbce (kodowanie/dekodowanie, postprocessing, itd.) w sytuacji kiedy nie jest możliwe odwołanie się do oryginalnego sygnału, np. podczas streamingu, transmisji ‘na żywo’ lub dowolnej innej sytuacji, w której chcemy zredukować złożoność obliczeniową oraz zasoby potrzebne do przechowania sygnału referencyjnego. Odległość między dwoma fingerprint’ami (macierzami) będzie proporcjonalna do stopnia degradacji strumienia audio.

Bazując na przykładowym rozwiązaniu, opracowanym przez pracowników firmy Dolby, uczestnicy projektu będą mieli za zadanie m. in.:

 • wyselekcjonować charakterystyki sygnału adekwatne do oszacowania jego jakości,
 • zaimplementować metody normalizacji danych oraz wyznaczania odległości między macierzami,
 • zbadać możliwości wykorzystania charakterystyk percepcyjnych sygnału dźwiękowego,
 • opracować sposób na dodanie do fingerprint’u metadanych audio.

Projekt w całości realizowany będzie w języku Python oraz z wykorzystaniem zewnętrznych bibliotek pythonowych.

Gra z Dolby Atmos

prowadzący: dr inż. Andrzej Rusiecki
prowadzący: dr inż. Marek Piasecki
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
Dolby Atmos jest formatem dźwięku nowej generacji: pozwala na definiowanie obiektów audio które mają własne położenie i głośność. To podejście umożliwia nie tylko na panowanie dźwięku w tradycyjnej płaszczyźnie (jak w systemach 5.1 czy 7.1), ale umożliwia renderowanie dźwięku z ogromną precyzją i płynnym ruchem także ponad głową (a w przypadku korzystania ze słuchawek, pod stopami) gracza.

Dolby Atmos for Headphones to technologia, która umożliwia użytkownikom systemu Windows 10 i XBox korzystanie z Dolby Atmos w domu bez poważnych inwestycji. W ten sposób około 500 milionów ludzi ma łatwy dostęp do treści Dolby Atmos.

Ostatnio zarówno WWISE, jak i FMOD, dwa najpopularniejsze silniki audio dla gier, dodały obsługę Dolby Atmos. Istnieje również wtyczka Dolby Atmos dla Unity.

Celem tego projektu jest stworzenie gry, w której obiektowe audio będzie odgrywać ważną rolę. Na przykład gra, w której obiekty dźwiękowe są przenoszone w przestrzeni kosmicznej, ciemny labirynt, w którym dźwięk jest używany do nawigacji itp.

Open-source fixed-point toolbox

prowadzący: dr inż. Maciej Nikodem
stan: wolny

Binary fixed-point denotes a mode of representing a number by a sequence of digits of 0 or 1 with predetermined radix point. Fixed-point number representation is widely used in Digital Signal Processing on the class of the processors which does not have efficient floating-point unit.

The aim of the project is to prepare open-source fixed-point toolbox with following functionalities:

 • create fixed-point data,
 • view fixed-point data (maximal and minimal values, radix point, floating point value),
 • perform basic arithmetic,
 • perform different sorts of conversion (hexadecimal, binary, octal, floating-point representations).

The reference design would be Matlab Fixed-Point Designer (limited to basic functionalities). There is also obsolete fixed-point toolbox in Octave, which is not maintained anymore, and Python toolboxes decimal (only decimal representation) and spfpm, which lack some of the functionalities. Project participants would decide whether they develop an existing project or prepare a new one. Project's outcome would be demonstrated by user story with simple audio algorithm implementation e.g. DCT implementation.

The goals of the project are:

 • familiarize with open source projects’ contribution,
 • familiarize with modern software version control tools,
 • familiarize with modern project management techniques,
 • familiarize with python/Octave toolbox development,
 • DSP algorithms and approaches overview.

 

Opracowanie manuala/zestawu wskazówek dla użytkownika na temat oprogramowania PalletPRO oraz Pallet Turbo Package

prowadzący: mgr inż. Arkadiusz Niemiec
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
Opracowanie zestaw wskazówek/ dla użytkownika na temat:

 • Korzyści jakie daje PalletPRO/ Pallet Turbo Package
 • Ograniczenia jakie wprowadza PalletPRO/ Pallet Turbo Package
 • Wytyczne, które programy lub rejestry pozycyjne należy edytować aby customizować trajektorię robota dla przypadków:
  • Zmieniająca się orientacja chwytu
  • Priorytet wyboru palety odkładczej
  • Korekcja trajektorii przejazdowych
  • Schemat/algorytm wywoływania programów w zależności od warunków stanowiskowych (np. który program zostaje wybrany w momencie ułożenia palety i braku informacji z przenośnika, lub posiadaniu tej informacji, itp.)

Wynik projektu:

 • Przejrzysta prezentacja omawiająca powyższe punkty.

Wymagane umiejętności:

 • Samodzielna praca z dokumentacją w języku angielskim.
Utworzenie programu na komputer PC, konwertującego pliki CAD (.dxf) na programy TP (programy robota) i przetestowanie działania na rzeczywistym robocie

prowadzący: dr hab. inż. Elżbieta Roszkowska
stan: zarezerwowany

Cele do osiągnięcia:
Utworzenie narzędzia na PC do szybkiego generowania trajektorii robota na podstawie plików CAD (dxf.). Testy działania na rzeczywistym robocie. Przygotowanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przygotowanie kompleksowego pakietu plików koniecznych do działania aplikacji.

Wymagane umiejętności:
samodzielnej pracy z dokumentacją w j. angielskim, praca programistyczna z robotem przemysłowym, znajomość języka programowania komputera PC (np. C++)

Utworzenie dedykowanego HMI na Teach Pendant robota FANUC do obsługi spawarki Binzel

prowadzący: dr inż. Bogusław Szlachetko
stan: zarezerwowany

Cele do osiągnięcia:

 • Stworzenie dedykowanego HMI na Teach Pendant robota FANUC do obsługi spawarki Binzel
 • Stworzenie pliku instalacyjnego HMI
 • Stworzenie instrukcji instalacji/obsługi HMI

Wymagane umiejętności:

 • Samodzielna praca z dokumentacją w języku angielskim

 

Wyświetlacz HMI (Human Machine Interface) – Hardware

prowadzący: dr inż. Jarosław Pempera
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Stworzenie sterownika z wyświetlaczem LCD-TFT z możliwością komunikacji za pomocą popularnych interfejsów przemysłowych (przewodowych jak i bezprzewodowych)

Założenia projektowe:

 • stworzenie funkcjonalnej płytki PCB (tzw. motherboard) w oparciu o gotowy moduł mikrokomputera typu SOM
 • wyprowadzenie interfejsów przemysłowych przewodowych (Port szeregowy, RS485, CAN itp.)
 • stworzyć interfejs do komunikacji z użytkownikiem za pomocą wyświetlacza 7” z pojemnościowym panelem dotykowym
 • zasilanie 12V/24V lub PoE
Wyświetlacz HMI (Human Machine Interface) – Software

prowadzący: dr inż. Piotr Ciskowski
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Stworzenie aplikacji PC umożliwiającej tworzenie prostych interfejsów GUI na komputer jednopłytkowy typu SOM za pomocą metody WYSIWYG ( ang. what you see is what you get).

Założenia projektowe:

 • Aplikacja multiplatformowa (systemy Windows, OS X oraz Linux)
 • Aplikacja powinna generować plik wykonywalny z GUI
 • Aplikacja powinna posiadać podstawowe widżety takie jak: przycisk, etykieta, suwak itp.
 • Aplikacja musi posiadać widżety do obsługi portów szeregowych, RS485 itp.
 • Aplikacja powinna mieć możliwość odtworzenia oraz emulacji zaprojektowanego GUI
Cyfra 7-segmentowy na diodach RGB

prowadzący: dr inż. Bogusław Szlachetko
stan: zarezerwowany

Założenia projektowe:
Stworzenie wyświetlacza 7-segmentowego z użyciem diod SMD RGB ze standardowym interfejsem 2-wire.

Opis Projektu:

 • Wymiary PCB 340x220 mm
 • komunikacja za pomoca interfejsu 2-wire
 • użycie dioda SMD RGB w rozmiarze 3535 lub 2727
Uniwersalny moduł komunikacji do automatyki domowej

prowadzący: dr inż. Andrzej Jabłoński
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Stworzenie uniwersalnego modułu komunikacyjnego który pozwoli na prace z wieloma czujnikami parametrów środowiskowych oraz współprace z modułami wykonawczymi.

Założenia projektowe:

 • kompaktowy rozmiar (musi zmieścić się w puszcze instalacyjnej fi 60)
 • zasilanie modułu z 230VAC
 • współpraca z różnymi czujnikami parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotoność, natężenie światła)
 • współpraca z różnymi modułami wykonawczymi (przekaźniki, traki)
Inteligentny system oświetlenia

prowadzący: dr inż. Michał Lower
stan: zarezerwowany

Opis Projektu:
Stworzenie systemu sterowania i regulacji oświetleniem w pomieszczeniu. System składa się ze sterownika, różnych źródeł światła, czujników oświetlenia oraz panelu sterującego.

Założenia projektowe:

 • Stworzenie przynajmniej 3 różnych źródeł światła (generalnego, dekoracyjnego itp.)
 • zaprojektowanie sterownika (PCB + embedded)
 • wykorzystanie czujników światła by zoptymalizować zużycie energii elektrycznej przez źródła światła
 • stworzenie przyjaznego dla użytkownika panelu obsługującego system oświetlenia

 

Kybo - układanie drewnianych klocków na czas. Sterowanie robotem za pomocą kontrolera Xbox lub myszki 3D

prowadzący: dr inż. Michał Lower
stan: wolny

Krótki opis projektu:
Zadanie będzie polegało na napisaniu gry polegającej na jak najszybszym ułożeniu na siebie 3 klocków drewnianych. Sterowanie robotem odbywać się będzie za pomocą kontrolera XBoxa’ lub myszki 3D.

Zadania:

 • Napisanie aplikacji na komputer PC odczytującej wartości z kontrolera Xbox lub myszki 3D, a także wysyłającej pozycje dla robota – komunikacja Ethernetowa (TCP) z kontrolerem robota
 • Przygotowanie obsługi robota
 • Przygotowanie wizualizacji na panelu HMI z interfejsem gry
 • Przygotowanie wizualizacji na Web Serwerze z przedstawieniem wyników
 • Przygotowanie bazy danych do przechowywania wyników graczy

 

Narzędzie do odczytu on-line danych z mierników laboratoryjnych

prowadzący: prof. dr hab. inż. Michał Woźniak
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:

Większość mierników laboratoryjnych wykorzystywanych w technologii oczyszczania wody i ścieków jest wyposażona w wyświetlacze, ale pozbawiona możliwości wysyłania danych np. do systemu sterowania. Z tego powodu sterowanie automatyczne w oparciu o ich wskazania jest niemożliwe. Jednocześnie aparatura procesowa, posiadająca możliwość transferu danych, ma często gabaryty przekraczające możliwość ich montażu w urządzeniach laboratoryjnych.
Celem tego projektu byłoby opracowanie rozwiązania opartego o rozpoznawanie obrazu, które pozwoliłoby na automatyczne zczytywanie danych bezpośrednio z wyświetlacza i ich wykorzystanie np. w sterowaniu.

 

NB-IoT devices for an even Smarter City

prowadzący: prof. dr hab. inż. Michał Woźniak
stan: zarezerwowany

Project goals
Create a prototype of an NB-IoT enabled device that tackles a need or a problem of citizens living in a city like Wrocław. Your prototype will be used as a part of an interactive NB-IoT technology demonstration in Nokia Garage. The final result can be far from an actual product, however it needs to work 😉

Main scope:

 • Look into Smart City use cases and choose a suitable candidate for an NB-IoT based solution. Some inspiration: https://networks.nokia.com/industries/smart-city, https://www.gsma.com/iot/smart-cities/
 • Design a first prototype of your device, based on one of available NB-IoT enabled development platforms (e.g. mangOH, PyCom, Arduino).
 • Make, make, make:
  • Use the NB-IoT modem in combination with sensors and/or actuators and whatever else you need. Note that you can start with a WiFi connectivity and introduce an NB-IoT connectivity afterwards.
  • Iteratively improve your prototype.
  • Use Nokia IMPACT IoT platform (https://networks.nokia.com/solutions/iot-platform) for a hustle-free data collection.

In case you are willing to go some extra miles you have different options:

 • Design and print a custom cover for your device on a 3D printer.
 • Visualize the data from multiple devices (real and simulated).
 • Add data analytics to make sense of the sensor data.
 • Why stop with a prototype? Build a Minimum Viable Product and make your city smarter.

Note that the project scope will be adjusted based on the team size and capabilities.

Requirements

 • can-do attitude 🙂
 • willingness to learn new technologies and tools
 • experience with HW and embedded SW will be an advantage, but is not mandatory
Inventory of supplies in Nokia Garage Makerspace

prowadzący: prof. dr hab. inż. Michał Woźniak
stan: zarezerwowany

Project goals:
Android + Web applications for inventory of tools and supplies in MakerSpace (part of Nokia Garage).

Scope:

 • Creating database system for makerspace inventory.
 • Creating web & Android app for searching inventory.
 • Adding, editing and removing inventory items in database by web app.
 • Automatic generation of barcode/QRcode for all inventory items.
 • Searching inventory in database by text and by scanned barcode/QRcode.
 • Listing all inventory with custom filters.

Requirements:
Basic knowledge about Web and Android development

Employees Announcements

prowadzący: dr inż. Krzysztof Walkowiak
stan: zarezerwowany

Project goals:
Web application for managing internal employee announcements

Scope:

 • Sales management
 • Discussions stream
 • Found/lost/alert posts
 • Integration with current mailing system - send e-mail from web app in current stream with a specific template and then automatically post in a web app

Requirements:
Basic programming knowledge

Squad Health Care App

prowadzący: dr inż. Marek Piasecki
stan: zarezerwowany

Project goals:
Health-check method, inspired by the Spotify, which our department has adopted to probe
how teams are doing. Health-check is a clever way of measuring a team’s feelings: once
a month, team members are asked to rate their satisfaction with certain areas, such as
‘Delivering value’ or ‘Teamwork’. The goal of this project is to simplify the whole process:
collecting answers, reporting feedback to line manager, visualization of healthiness over
time.

Scope:

 • Create Web Application (frontend, backend, database)
 • Login and registration (support for LDAP)
 • Roles/groups management
 • Health Check form
 • Visualization layer

Requirements:

 • Interest in modern web development (JavaScript, React, Vue, Socket.IO)
 • Basic knowledge of DBMS
 • Docker
Smart SMS

prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński
stan: zarezerwowany

Project goals:
Android application for parsing SMS and triggering defined actions.

Message parsing rules:

 • specific sender(s)
 • message content (key words or regular expression)

Actions:

 • play sound
 • forward SMS
 • add additional notification
 • run another application
Competitive teams management application

prowadzący: dr inż. Krzysztof Walkowiak
stan: zarezerwowany

Project goals:
The goal of the project is to create a sports team management application. The appli- cation should have a friendly UI that allows users to create and modify teams and mem- bers, manage tournaments and visualize gathered results and statistics. Additionally the project can be extended to include more advanced statistics methods to predicate and calculate best teams match-ups and line-ups. Project is dedicated to students interested in learning web development.

Example features:

 • Define a team and add team members
 • Create team members roles and assign them
 • Register matches between teams with various statistics (duration, results, no. of sets/matches, score etc.)
 • Manage tournaments between many teams with various rulesets
 • Calculate and aggregate team statistics
 • Basing on collected data predicate best team setup and win probability against other teams
 • Top/trending team/player ranking basing on different criteria

Requirements:

 • Interest in modern web development (JavaScript, React, Vue, Socket.IO)
InnoPoint

prowadzący: dr inż. Maciej Nikodem
stan: zarezerwowany

Project goals:
Application will be used to improve the organization process of Innovative Projects. It will improve the following aspects:

 • Call for topics – gathering project ideas before the new Innovative Projects edition
 • Project admissions – replacing the current decentralized, mail-based approach with a clean, transparent process
 • Project setup - through the integration of various APIs (Github, Trello, Slack)
 • Communication – on the mentor – team and mentor – academic contact layer (possibly by
  integrating the Google and/or Outlook Calendar)
 • Synchronization of all teams – for common events like presentation workshops and applica-
  tion demos
 • Project summary – optional grading and synchronization with the academic contact

Scope:

 • Login/registration process (integration with GitHub oAuth would be nice to have)
 • Different roles: student, team leader, mentor, academic contact, moderator
 • Mentor should for example be able to:
  • Submit project idea
  • Create a public profile
  • Assign himself to project
  • Create a repository for the project from application level (integration with GitHub API)
 • Moderator should for example be able to add projects, accept/reject project submissions and modify/remove teams
 • Student should for example be able to join a team, access project’s view
 • Team leader should for example be able to invite students to a team, apply for projects
 • Academic contact for example should be able to assign to teams, request mentor feedback
 • Project’s view should contain project description, overview, important links
 • Mentor’s public profile should contain mentor’s photo and biography
 • Team’s view should contain for example list of pending request to join the team, current team members
 • Nice to have global surverys, calendar (integration with Google Calendar/Outlook) and activity breakdown based on GitHub repository statistics

Requirements:

 • Basic knowledge of web development (JavaScript, HTML, CSS, nice to have: React or Vue.js)
 • Basic knowledge of database operations
 • Basic knowledge of some backend technology (preffered one of: Node.js, Java, Scala)
 • Optional: some experience with mobile development (Android)
 • Only for Computer Science students (requires some experience in programmin)
Video stream processing for an e-Health system

prowadzący: dr inż. Krzysztof Walkowiak
stan: zarezerwowany

Project goals:
Provide video stream processing functionalities, which enable touchless monitoring of the condition and behavior of individuals. Video monitoring is a part of a larger e-Health system where data streams from different types of sensors are processed and combined with data from other relevant sources (e.g. information about medical treatment). An important part of the video stream processing is anonymization functionality, which shall ensure privacy of the monitored individuals while keeping the information which is necessary to extract valuable insights via video analytics.

Scope:

 • Capture video stream from a camera.
 • Transfer securely the video stream for a pre-processing by a video stream anonymizer.
 • Provide a video stream anonymization functionality. Use existing open source resources, like e.g. https://github.com/facebookresearch/DensePose, as far as feasible.
 • Transfer securely the anonymized video to the video analytics system.

In case you are willing to go some extra miles you have different options:

Note that the project scope will be adjusted based on the team size and capabilities.

Requirements:

 • can-do attitude 🙂
 • willingness to learn new technologies and tools
 • experience with programming in Python and C++
 • experience with Digital Signal Processing (especially video) will be an advantage, but is not mandatory
Chatbot with Watson NLU / NLP

prowadzący: dr inż. Bartosz Jabłoński
stan: zarezerwowany

Project goals:
The goal of the project is to create interface to available IBM Watson Assitance instance.

Deliver chatbot with below aspects fullfilled:

 • Backend - create communication interface (API) to IBM Watson.
 • Frontend - create dedicated simple GUI with possibility for human interaction with bot.

Requirements:

 • Web technologies knowledge
 • Spring framework (or willingness to learn it)
Test engine for SPA application frontend

prowadzący: dr inż. Maciej Nikodem
stan: zarezerwowany

Project goals:
Project and implementation of a test engine for dynamic SPA web applications. This solution should be as generic and scalable as possible in order to be maintainable by a team of developers, as well as allow for adding new tests without substantial growth in complexity.

Scope:

 • Implement unit tests and end-to-end tests of SPA web application frontend written in Vue.js.
 • Ensure coverage for all components
 • Ensure scalability
 • Be as generic as possible
 • Be relatively easy to explain to developers who are new to the project
 • Be compatible with other JS technologies

Requirements:

 • Basic knowledge of version control
 • Basic knowledge of Docker
 • Knowledge of modern Javascript (ES6) and best practices
 • Knowledge of Vue.js framework
 • Knowledge of Cypress framework

 

System wspierający internacjonalizację aplikacji internetowych

prowadzący: dr inż. Krzysztof Walkowiak
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie narzędzia usprawniającego współpracę pomiędzy zespołem programistów a zespołem tłumaczy. Narzędzie powinno z jednej strony oferować przyjazny interfejs dostępny przez przeglądarkę internetową umożliwiający tłumaczom:

 • dowiadywanie się o potrzebie przygotowania nowych tłumaczeń,
 • wprowadzanie tłumaczeń do systemu.

Z drugiej strony narzędzie musi:

 • umożliwiać zespołowi programistów zgłaszanie potrzeby dostarczenia nowych tłumaczeń,
 • dobrze integrować się z innymi systemami używanymi podczas wytwarzania oprogramowania, w tym również w trybie „continuous delivery”, co sprowadza się do:
  • generowania raportów o brakujących tłumaczeniach,
  • eksportowania istniejących tłumaczeń w formacie akceptowanym przez framework Spring.

Wymagane umiejętności to dobra znajomość języka Java oraz podstawowa wiedza w następujących obszarach: relacyjne baz danych, framework Spring i REST. Istotna będzie również staranność i dbanie o wysoką jakość przygotowywanego kodu źródłowego oraz znajomość języka angielskiego.

 

Building Inspection with Drones

prowadzący: dr inż. Michał Woźniak, dr inż. Bogusław Szlachetko
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
Projekt ma na celu budowę prototypu aplikacji mobilnej/responsywnej na potrzeby przeprowadzania inspekcji budynków za pomocą drona. Aplikacja ma za zadanie wykonywać zdjęcia/filmy, przechowywać je, a następnie przeliczać powierzchnię niezbędną do malowania/renowacji. Cel aplikacji to przetwarzanie danych dostarczonych za pomocą drona (dostarczony podczas fazy projektu przez PPG) a następnie obliczanie powierzchni budynku oraz stanu powłoki.
Projekt zaczynamy od wykonania testowych zdjęć budynku a następnie będziemy pracować nad przesyłaniem i przetwarzaniem zebranych materiałów. (zakres może nieco ewoluować w trakcie trwania projektu)

PPG zapewni zespołowi drona na wyłączność na cały czas trwania projektu.

PAINT BOT

prowadzący: prof. dr hab. inż. Michał Woźniak
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
PAINT BOT to w założeniu aplikacja oparta o NLP (Natural Language Processing). Główny cel to zbudowanie aplikacji webowej, która poprowadzi klienta końcowego przez proces malowania i wyjaśni wątpliwości. Aplikacja powinna „myśleć jak malarz”. BOT powinien móc odpowiadać na pytania dotyczące podstawowych problemów podczas samodzielnego malowania (Np. Jak zabezpieczyć okna? Ile czasu schnie farba? Etc.)
W projekcie zespół będzie współpracował ze specjalistami PPG z różnych obszarów (malarze, dział obsługi klienta, IT).

Radar 3D do szybkich i precyzyjnych obrazowań i pomiarów pomieszczeń przemysłowych (3D radar for quick and precise measurement of the industrial facilities)

prowadzący:
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
Jednym z dużych wyzwań w przemyśle wytwarzania powłok jest zdobycie informacji o powierzchni jakie powinny być pokryte. Problem staje się szczególnie skomplikowany kiedy kształty pomieszczeń są nieregularne, bądź też pomieszczenia są niedostępne ze względów bezpieczeństwa. W takich sytuacjach stworzenie modelu 3D takich pomieszczeń byłoby bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.
Celem projektu jest opracowanie przez grupę urządzenia, które w szybki i względnie dokładnie wygeneruje model 3D. Na podstawie modelu, oprogramowanie urządzenia poda wymiary oraz inne parametry pomieszczenia.
Grupa projektowa ma za zadanie przeprowadzić dokładne rozpoznanie tematu i wskazać technologię w jakiej będzie w stanie wykonać prototyp urządzenia. Jako następny krok, grupa wraz ze sponsorem ze strony PPG ma za zadanie zakupić odpowiedni zestaw elementów lub gotowych komponentów i w rzeczywistych warunkach przeprowadzić modelowanie 3D wybranego obiektu przemysłowego.

Stos technologiczny jest dowolny. Mogą być to np. Rasberry Pi, Arduino lub inne rozwiązania sprzętowe.

Aplikacja automatyzująca proces monitorowania w obszarze Data & Reporting

prowadzący:
stan: zarezerwowany

Krótki opis projektu:
Projekt polega na utworzeniu dedykowanej aplikacji do wyświetlania skonsolidowanej informacji o przepływach, interfejsach i ładowaniu danych z systemów źródłowych w systemach SAP i platformie Power BI.
Projekt będzie polegał na wykonaniu integracji pomiędzy dedykowaną aplikację a web service wystawiony z systemu SAP przekazujący określone dane, oraz z wykorzystaniem API platformy Power BI. Specyfikacja zakresu danych zostanie przekazana na etapie realizacji projektu.

Office Pathfinder

prowadzący: dr inż. Bartosz Jabłoński
stan: zarezerwowany

Description of the project:
Expected outcome of the project is to deliver a functional web-based application that will map the office space into a digital layer and design and implement an attractive user interface that will allow all office personnel and guests to locate other officers on site. The resulting solution should be analogical to the one present in shopping-gallerias, where one could locate desired boutique.

Preferred technological stack: ASP .NET + MS Azure + Angular (or alternatively AngularJS).

 

SAMSUNG
Acoustic source localisation using DNN

prowadzący: dr inż. Jarosław Pempera
stan: zarezerwowany

Description:
Estimating number of sources and their direction of arrival (DOA) is a one of the fundamental problem in acoustic source localisation. They are wildly used for noise filtering and surveillance. VR and robotics are emerging areas that may make use of acoustic source localisation.

Tools and techniques:

 • Deep neural networks (regression or reinforced learning)
 • Harmonic analysis (working with Fourier transform)
 • Ambisonics
Distinct event detection in audio signals using anomaly detection methods

prowadzący:
stan: wolny

Description:
The goal is to detect unknown anomalous sound without training data of anomalous sound. One possible realization: https://arxiv.org/pdf/1810.09133.pdf but other approaches might be developped.

Tools and techniques:

 • Deep neural networks
 • Syntehetic data generation
Extracting strong labels from weakly labeled data

prowadzący: dr inż. Jakub Klikowski
stan: zarezerwowany

Description:
Classifying audio events using frames (i.e. subsets of spectrograms or raw audio samples) very often provides much higher results than training on whole samples, but also has a major flaw of teaching classifier on noisy data if the event does not occur from the beginning to end of a given sample. An example of such noise could be barking of a dog, where the event itself intertwines with periods of silence, and we teach classifier that both frames of silence and frames of event belong to same class. This is why a preprocessing method that would extract exact timing of an event (i.e. strong labels) is crucial for beating current state-of-the-art methods in acoustic event classification.

Tools and techniques:

 • deep learning classifiers for acoustic events classification
 • multiple instance learning/ regional convolutions / other methods for preprocessing and extracting strong labels
 • project can be based on data provided by DCase 2018 challenge, task 4 or task 2 (http://dcase.community/challenge2018/)
Extraction of Microphone's Frequency Responses based on DNNs

prowadzący:
stan: wolny

Description:
The project aims at classification of Frequency Responses of recording devices like microphones or measurement chains (microphone, preamplifier, amplifier) based on deep learning methods. Every audio recording is a mix of a signal being recorded and electroacoustic characteristic of a measurement device (e.g. smartphone). Using deep learning methods it’s possible to find the same patterns in audio datasets and then normalize the entire dataset.

Tools and techniques:

 • Deep neural networks
Health Issues Detection By Voice Pathology Automatic Recognition System

prowadzący: dr inż. Marek Bazan
stan: zarezerwowany

Description:
The goal of the project is to investigate the possibility of automatic Health Issues recognition based on voice analysis. Two potential applications too chose: 1) coughing detection 2) snoring detection.

Tools and techniques:

 • Deep neural networks

 

LoRa transceiver for unmanned aerial vehicle

prowadzący: dr inż. Maciej Nikodem
stan: zarezerwowany

LoRa is one of the promising IoT technology that is getting quite a lot of attention in industry these days. The biggest advantage of LoRa is low-power, long-range operation and relatively low-cost and complexity to deploy private network. This makes LoRa promising communication technologies for rural areas where availability of power grid is limited.
Unmanned aerial vehicles (e.g. drones, airplanes) are often operated in rural or uninhabited areas where traditional GSM connectivity is not available or of pure quality. Simultaneously, even DIY aerial vehicles can travel large distances (even up to 20-30 kilometers from starting point) and flight up to several hundred meters above the ground. While having connectivity with the vehicle is crucial ensuring good link property is not an easy task using traditional wireless technologies (usually GSM is used, but its coverage is sometimes limited).
On the other hand, LoRa has proved itself a quite robust and long distance radio technology with a word record of over 700km long transmission - from a stratospheric balloon flying over West Germany, to one of the gateways operated by Thaumatec and located in the city center of Wroclaw. Another LoRa tracker build by students 2 years ago has proven its operation for the distance exceeding 30 km at the latitude of 10 km (before it has frozen in approx. -40/-50 degrees Celsius). This proves that LoRa can be considered as a dedicated transceiver for UAV.

The goal of the project is to design a communication module dedicated for integration with UAV for telemetry transmission and tracking. The solution should include a PoC device and a software platform to collect, store, visualize and share information collected from the trackers. The device needs to be powered from on-board battery, use low-power LoRa transceiver and communicate with other on-board equipment for data collection and transmission. Device should be as much interoperable as possible with solutions used nowadays (mainly GSM modems).
Project can also include development of a dedicated LoRa gateway for experimentation with directional antennas (for even longer communication range) and approaches to track flying UAV in real time, in order to ensure connectivity.
Project will be realized in cooperation with “Akademicki Klub Lotniczy PWr”.

The task is to:

 • choose a hardware platform to use,
 • design and build a PoC device that can be tested in real life conditions,
 • implement backend and frontend application to collect, store, share and visualize information collected (from real device as well as simulated),
 • conduct tests to prove operation of the solution in close to real life scenarios.

Technology:
Thaumatec provides LoRa gateways deployed in Wrocław (providing network coverage to vast
areas of the city) as well as mobile gateway powered from solar energy, know-how and hands-on experience in building LoRa-based devices (hardware and software), backend and frontend software.
Suggested software platform: C/C++ (hardware), Python, FLASK, REST API, MySQL/PostgreSQL.

Competences required:
The team should comprise a person who have already had some experience in constructing hardware devices and C/C++ programming for microcontrollers. Person skilled in Python and FLASK for web application programming would be an asset.

Liquid sensor for remote monitoring of storage tanks

prowadzący: dr inż. Grzegorz Świrniak
stan: zarezerwowany

LoRa is one of the promising IoT technology that is getting quite a lot of attention in industry these days. The biggest advantage of LoRa is low-power, long-range operation and relatively low-cost and complexity to deploy private network. This makes LoRa promising communication technologies for rural areas where availability of power grid is limited.

Possible applications: oil tanks (individual house heating systems), sanitations tanks (individual sewage collectors), etc. Everywhere where monitoring of tanks (e.g. oil, cesspools) and planning for actions (maintenance, empty, etc.) be troublesome.

The goal of the project is to design a sensor for storage tanks that will monitor the parameters, inform owner and services about its status and when action is needed. The solution should include a PoC sensor and a platform to collect, visualize and alert if intervention is needed. The device should be battery powered, use LoRa transceiver and set of selected sensors. On software side the project will use TheThingNetworks implementation of LoRa Server and proprietary Thaumatec IoT platform for integration.

The task is to:

 • choose a hardware platform to use,
 • design and build a PoC device that can be tested in real life conditions,
 • learn Thaumatec IoT platform and its APIs,
 • implement backend and frontend application to collect, store and visualize information collected (from real device as well as simulated),
 • conduct tests to prove operation of the solution.

Technology:
Thaumatec provides LoRa gateways deployed in Wrocław (providing network coverage to vast areas of the city) as well as mobile gateway powered from solar energy, know-how and hands-on experience in building LoRa-based devices (hardware and software), backend and frontend software.

Suggested software platform: C/C++ (hardware), Python, FLASK, REST API, MySQL/PostgreSQL.

Competences required: The team should comprise a person who have already had some experience in constructin hardware devices and C/C++ programming for microcontrollers. Person skilled in Python and FLASK for web application programming would be an asset.

 

Autonomous Mini Car

prowadzący: prof. dr hab. inż. Michał Woźniak
stan: zarezerwowany

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie:

 • Autonomicznego auta wspomagającego symulację dla systemu inteligentnego parkingu (model fizyczny)
 • Aplikacji komunikującej auto z serwerem za pomocą sieci WiFi
 • Implementacji algorytmu wybrania optymalnej trasy ruchu i uniknięcia kolizji z innymi pojazdami oraz przeszkodami

Wymagane umiejętności:

 • Programowanie w języku C, C++, Java lub Python
 • Podstawowa wiedza WiFi
 • Podstawowa wiedza z zakresu systemu kontroli wersji
 • Podstawowa wiedza z zakresu elektroniki
 • Doświadczenie w pracy z urządzeniami wbudowanymi
 • Znajomość architektury klient-serwer
Smart Parking

prowadzący: prof. dr hab. inż. Michał Woźniak
stan: zarezerwowany

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie:

 • Modelu fizycznego parkingu – makiety wyposażonej w czujniki z komunikacją radiową
 • Bazy danych zawierającej projekt parkingu (na podstawie odczytu z czujników) oraz status dostępności każdego miejsca postojowego.
 • Aplikacji webowej wyświetlającej stopień zajętości parkingu oraz komunikującej się z samochodami
 • Aplikacji (na telefony z systemem Android) komunikującej samochód z parkingiem oraz umożliwiającą wyświetlenie trasy do miejsca postojowego

Wymagane umiejętności:

 • Programowanie w języku Java, SQL, Rest API
 • Podstawowa wiedza WiFi
 • Podstawowa wiedza z zakresu systemu kontroli wersji
 • Znajomość architektury klient-serwer
 • Podstawowa wiedza z Androida
 • Podstawowa wiedza z zakresu wirtualizacji (Docker)
Indoor object recognition from LIDAR using AI

prowadzący: dr inż. Marek Bazan
stan: zarezerwowany

Celem projektu jest:

 • Przygotowanie systemu eksperymentalnego w wybranym języku, pozwalającego na
  wczytanie serii odczytów pochodzących z sensora lidar.
 • Implementacja algorytmu rozpoznawania obiektów, opartego o metody sztucznej
  inteligencji.
 • Wykonanie eksperymentów jakościowych algorytmu

Wymagane umiejętności:

 • Znajomość języka C++, Python lub JavaScript
 • Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów
 • Podstawowa wiedza z zakresu uczenia maszyn / systemów wspomagania decyzji