Prowadzący

Przedmiot projekt zespołowy prowadzony jest na wszystkich kierunkach studiów i specjalnościach Wydziału Elektroniki. W jego realizację zaangażowanych jest wielu pracowników Wydziału posiadających doświadczenie w różnych dyscyplinach i obszarach. Poniżej znajdziecie Państwo krótką informację o pracownikach, ich zainteresowaniach naukowych, badawczych i dydaktycznych, wraz z danymi kontaktowymi.

mbawiec

Marek Bawiec

e-mail: marek.bawiec@pwr.edu.pl
Dyscyplina: Informatyka, Automatyka
Zainteresowania: systemy wbudowane, in-door localisation (WiFi, IEEE 802.15.4/Zigbee, RSSI, ToF, TDoA, UWB)

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • ,,Sztuczne oko” czyli substytut percepcji wzrokowej dla osób niewidomych; Prototyp statycznego systemu przetwarzania obrazu na postać mechaniczną (lub elektryczną)
 • Telefon komórkowy z Androidem jako kontroler robota mobilnego
 • Zamek do drzwi sterowany kartą pracowniczą oraz legitymacją studencką
 • Sterowanie temperaturą procesora wielordzeniowego z użyciem skalowania napięcia i częstotliwości rdzeni
 • Urządzenie mierzące moc kolarza i przesyłające dane przez Bluetooth do telefonu komórkowego lub innych urządzeń kompatybilnych (np. komputer kolarski, pulsometr itd.)

Marek Bazan

e-mail: marek.bazan@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka, Automatyka i Robotyka

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • wykrywanie pojazdów za pomocą sieci głębokich
 • przetwarzanie Big Data danych z sieci społecznościowych
 • przetwarzanie Big Data danych z wrocławskiego inteligentnego systemu transportowego
 • optymalizacja ruchu miejskiego za pomocą symulacji numerycznych
 • system zarządzania flotą dronów patrolujących

greblicki

Jerzy Greblicki

e-mail: jerzy.greblicki@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: zdalnie sterowane i autonomiczne modele latające, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, projektowanie i szeregowanie w systemach Cloud Computing dla edukacji

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • system telemetrii i logowania parametrów pojazdu dla PWr Racing Team
 • eduCloud – środowisko wirtualizacyjne dla edukacji
 • mikroprocesorowy detektor ruchu dla systemu alarmowego
 • system sterowania polem widzenia kamery przy użyciu metod analizy obrazu
 • mikroprocesorowy tester diagnostyczny dla pojazdów mechanicznych oparty o magistralę CAN

Bartosz Jabłoński

e-mail: bartosz.jablonski@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka, Automatyka
Zainteresowania: przetwarzanie obrazów

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • smart fridge – zaprojektowanie i wykonanie inteligentnej lodówki
 • metody śledzenia wzroku w zadaniu interakcji operatora z otoczeniem
 • metody oceny jakości obrazów w zastosowaniach przemysłowych
 • metody rozpoznawania pisma w zastosowaniach przemysłowych
 • badania możliwości wykorzystania obrazowania 3D do analizy zachowań w systemach bezpieczeństwa
 • kontrola jakości elementów na linii produkcyjnej z wykorzystaniem analizy obrazu

Ireneusz Jabłoński

e-mail: ireneusz.jablonski@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Elektronika
Zainteresowania: pomiary

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • Biblioteka programowa do charakteryzacji krytycznych zdarzeń sennych
 • Telemedyczny system pomiarowy do monitorowania snu

Łukasz Jeleń

e-mail: lukasz.jelen@pwr.edu.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów biomedycznych i termowizyjnych, biometria

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • segmentacja jąder komórkowych w obrazach cytologicznych
 • detekcja struktur biologicznych w obrazach z rezonansu magnetycznego
 • identyfikacja cech w obrazach z kamery termowizyjnej
 • zastosowanie kamery UV do analizy zmian skórnych
 • stolik do automatycznego skanowania preparatów mikroskopowych

Łukasz Korus

e-mail: lukasz.korus@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Automatyka

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • aplikacja do przetwarzania obrazów 2D i modeli 3D na potrzeby drukarki 3D
 • mobilna platforma sensoryczna z nawigacją GPS oraz komunikacją GPRS
 • system nadrzędny oparty na Raspberry Pi współpracujący z modułem sterowania zestawu fotowoltaicznego
 • system sterowania układem kierowniczym, przepustnicą i układem hamulcowym samochodu
 • system alarmowy z komunikacją RS-485 oparty na mikrokontrolerze ATMega32
 • system sterowania rozłożonym przestrzennie obiektem cieplnym wykorzystujący mikrokontroler ATMega32

Tomasz Kubik

e-mail: tomasz.kubik@pwr.edu.pl
Dyscyplina: Informatyka

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • Projekt przestrzennie rozproszonego systemu informacyjnego wykorzystującego urządzenia Beacons
 • Implementacja aplikacja internetowej do sprzedaży produktów z obsługą zamówień składanych zdalnie oraz przy ladzie
 • Opracowanie prostego systemu CMS z obsługą mikrodanych
 • Rozwój narzędzia programowego wspierającego gromadzenie wiedzy o zawodnikach
 • Budowa aplikacji internetowej służącej do popularyzacji i wymiany wiedzy historyczne

Urszula Libal

e-mail: urszula.libal@pwr.edu.pl
Dyscyplina: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Statystyka
Zainteresowania: przetwarzanie sygnałów, rozpoznawanie obrazów

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • sterowanie robotyczną ręką przy pomocy joysticka/klawiatury
 • detekcja ruchów ręki poprzez pomiar potencjałów czynnościowych mięśni
 • rozpoznawanie intencji ruchu ręką na podstawie sygnałów EEG

Michał Lower

Michał Lower

e-mail: michal.lower@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Automatyka
Zainteresowania: Układy regulacji i sterowania procesów przemysłowych, sterowanie odwróconym wahadłem, układy sterowania i stabilizacji lotu śmigłowca oraz wielowirnikowych modeli latających, algorytmy wnioskowania i regulacji oparte o logikę rozmytą.

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • stabilność nieliniowego układu regulacji na przykładzie kwadrokoptera
 • strojenie układu regulacji obiektu latającego
 • komunikacja radiowa z latającym obiektem sterowania.
 • układ sterowania na przykładzie wybranego procesu kopalni odkrywkowej
 • regulator węzła cieplnego; regulacja pogodowa węzła cieplnego
 • układ sterowania kotła na paliwo stałe
 • zaawansowane funkcje obliczeniowe w systemie SCADA
 • laboratoryjny układ pomiarowy do badania przyspieszeń
 • układ wizualizacji i kontroli procesu obróbki drewna tartacznego
 • układ kontrolno-pomiarowy silnika spalinowego w pojeździe

H.Maciejewski

Henryk Maciejewski

e-mail: henryk.maciejewski@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: Data mining

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • zastosowanie metod uczenia maszynowego do wstępnej klasyfikacji zgłoszeń błędów w systemie produkcji oprogramowania w NSN
 • środowisko wielowymiarowej analizy danych dotyczących sprzedaży w serwisie aukcyjnym oraz sklepie internetowym
 • inteligentny robot internetowy przeszukujący oferty mieszkaniowe deweloperów
 • aplikacja do preselekcji kandydatów do pracy na podstawie ich profili w portalach społecznościowych
 • aplikacja internetowa wspomagająca inwestowanie w jednostki papierów wartościowych na giełdzie

jannikodem

Jan Nikodem

e-mail: jan.nikodem@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: Sieci bezprzewodowe, trenażery operacji laparoskopowych

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • monitorowanie parametrów otoczenia w szklarni z wykorzystaniem sieci sensorycznych WSN
 • routing przestrzenny w bezprzewodowych sieciach czujników oparty o działania grupowe
 • przetwornik położenia YPI z zastosowaniem do ćwiczeń laparoskopowych.
 • stanowisko do ćwiczeń operacji laparoskopowych
 • układ nadążny zwierciadeł parabolicznych dla systemu pozyskiwania energii słonecznej
 • modelowanie układu sprzężenia dotykowego dla symulatora zabiegów laparoskopowych z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB

M.Nikodem

Maciej Nikodem

e-mail: maciej.nikodem@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: Sieci bezprzewodowe małej mocy (WSN, IoT), in-door localisation (WiFi, IEEE 802.15.4/Zigbee, RSSI, ToF, TDoA), systemy wbudowane, kryptografia i bezpieczeństwo

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • lokalizowanie obiektów wewnątrz budynków na podstawie sygnału sieci bezprzewodowych
 • badanie dokładności lokalizacji obiektów w kopalniach podziemnych na podstawie sygnału sieci bezprzewodowych
 • wieczny węzeł bezprzewodowej sieci czujników zasilany energią odnawialną
 • system wideokonferencji dla kliku użytkowników
 • systemy monitorowania, modele i systemy sterowania klimatem w szklarniach przemysłowych
 • bezpieczeństwo w sieciach radiowych wykorzystujących technologię BLE
 • bezpieczeństwo systemów wykorzystujących karty bezstykowe

Piotr Patronik

e-mail: piotr.patronik@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: projektowanie układów cyfrowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, modelowanie numeryczne

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • optymalizacja dostępu do pamięci w aplikacjach GPGPU
 • integracja systemu sterowania z rozpoznawaniem obrazu w czasie rzeczywistym na przykładzie autonomicznego pociągu
 • bezprzewodowa sieć czujników do oceny bezpieczeństwa ruchu pociągu
 • system do pomiaru i analizy charakterystyki widmowej wibracji modelu śmigłowca
 • badania wiarygodności funkcjonowania serw modelarskich
 • projektowanie złożonych ścieżek danych na przykładzie wybranych układów arytmetyki resztowej

Jarosław Pempera

e-mail: jaroslaw.pempera@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Automatyka

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • system sterowania inteligentnym domem wraz z mobilnym oprogramowaniem zarządzającym
 • drukarka 3D
 • marszrutyzacja i harmonogramowanie statków towarowych: Problemy i algorytmy optymalizacyjne
 • algorytmy wspomagania decyzji dla problemu harmonogramowania pojazdów kurierskich
 • projekt i realizacja modułu komunikacyjnego dla prototypu drukarki 3D
 • aplikacja wspomagająca planowanie w produkcji farmaceutycznej

Marek Piasecki

e-mail: marek.piasecki@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka, urządzenia mobilne

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • Śledzenie obiektów wewnątrz budynków z wykorzystaniem Bluetooth Low Energy
 • Aplikacja (Android, ew. iOS) do konfiguracji analizatora jakości energii”
 • Elektroniczna książeczka zdrowia dziecka

Aleksandra Postawka

e-mail: aleksandra.postawka@pwr.edu.pl
Dyscyplina: Informatyka, Automatyka i Robotyka
Zainteresowania: modelowanie i rozpoznawanie zachowań (ukryte łańcuchy Markowa), autonomiczna nawigacja robota mobilnego

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • system służący do nadzoru osób mieszkających samotnie, wykorzystujący opaskę Microsoft Band (life logging system, wizualizacja danych na stronie WWW, alerty o potencjalnych zagrożeniach)
 • system służący do nadzoru osób mieszkających samotnie, wykorzystujący urządzenie Microsoft Kinect 2.0 (life logging system, wizualizacja danych historycznych i aktualnych na stronie WWW).

Iwona Pozniak-Koszalka

e-mail: iwona.pozniak-koszalka@pwr.edu.pl
Dyscyplina: Informatyka, urządzenia mobilne
Zainteresowania: systemy zarządzania baz danych, algorytmy sztucznej inteligencji, optymalizacja zagadnień transportowych

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • badanie efektywności algorytmów sztucznej inteligencji na potrzeby optymalizacji działania firmy kurierskiej
 • analiza własności algorytmów ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji tras transportowych
 • ocena jakości algorytmów planowania miejskiej sieci komunikacji
 • analiza własności algorytmów prognozowania wskaźników giełdowych na potrzeby wspomagania decyzji inwestycyjnych
 • analiza możliwości zastosowań nierelacyjnych baz danych w korporacyjnych systemach CRM
 • zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do układania grafików pracy

Paweł Rogaliński

e-mail: pawel.rogalinski@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • Gra terenowa na urządzenia mobilne promująca zabytkowe obiekty we Wrocławiu
 • Panel administracyjny do zarządzania zgłoszeniami utrudnień ruchu dla miasta Wrocław
 • Zautomatyzowany pomiar czasu zawodów sportowych przy użyciu telefonów komórkowych oraz portal internetowy prezentujący wyniki on-line
 • System informatyczny wspomagający wyznaczanie wyników wieloetapowych wyścigów sportowych
 • Elektroniczny system monitorujący warunki uprawy roślin
 • Mobilny terminal do monitorowania i zarządzania działaniem wybranych podsystemów inteligentnego budynku
 • System wspierający zespołowe tworzenie i edycję plików konfiguracyjnych o strukturze drzewiastej

Andrzej Rusiecki

e-mail: andrzej.rusiecki@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Automatyka
Zainteresowania: deep learning, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie i przetwarzanie mowy, sztuczne sieci neuronowe

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • automatyczna regulacja strefowych świateł drogowych LED w samochodach osobowych
 • wyznaczanie trajektorii ruchu pojazdu autonomicznego na podstawie znaków poziomych
 • głębokie sieci neuronowe do klasyfikacji zawartości obrazów
 • algorytmy rozpoznawania instrumentów muzycznych bazujące na deskrypcji MPEG-7
 • zastosowanie głębokich sieci neuronowych do eksploracji tekstu

T.Serafin

Sławomir Sambor

e-mail: slawomir.sambor@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Elektronika, Telekomunikacja
Zainteresowania: systemy wbudowane, cyfrowe układy programowalne, systemy lokalizacji GPS

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • Stacja zdalnego monitorowania parametrów meteorologicznych za pomocą sieci GSM
 • Wewnętrzny detektor tlenku węgla, metanu oraz propan-butanu
 • Analizator widma na platformie Raspberry Pi
 • Miernik jakości powietrza z prezentacją pomiarów w chmurze

T.Serafin

Tomasz Serafin

e-mail: tomasz.serafin@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: inteligentne systemy w motoryzacji, przetwarzanie obrazów, systemy wbudowane

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • automotive demo platform – stworzenie interfejsu platformy multimedialnej na potrzeby zastosowań motoryzacyjnych
 • system telemetrii i logowania parametrów pojazdu dla PWr Racing Team

Tomasz Surmacz

e-mail: tomasz.surmacz@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych, projektowanie układów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • raspberryPI Home edition
 • analiza bezpieczeństwa sieci lokalnej za pomocą testów penetracyjnych
 • energooszczędny bezprzewodowy czujnik mikroprocesorowy
 • szyfrowana transmisja w sieciach WSN, z użyciem mechanizmów AES radia CC2420
 • elementy wykonawcze i czujniki do węzłów sieci WSN
 • inteligentny budynek – czujniki i sterowniki

Bogusław Szlachetko

e-mail: boguslaw.szlachetko@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Elektronika, Telekomunikacja
Zainteresowania: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie macierzowe (wiele mikrofonów lub anten), synteza i analiza sygnału mowy, autonomiczne modele latające, systemy wbudowane

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • rekonstrukcja sygnału pobudzenia traktu głosowego (glottal pulses)
 • przestrzenna separacja mówców w czasie rzeczywistym
 • przestrzenna separacja (beamforming) sygnałów radiowych np. FM
 • system unikania kolizji dla UAV działający w oparciu o ustalenie kierunku nadejścia fali akustycznej od innych obiektów
 • rekonstrukcja przestrzeni 3D z użyciem kamery 3D i sensorów inercyjnych IMU
 • nawigacja dla modelu UAV w oparciu jedynie o sensory inercyjne IMU na platformie STM32F4
 • system nawigacji dla pojazdu wykorzystujący sensory inercyjne IMU oraz kamerę 3D

Przemysław Śliwiński

e-mail: przemyslaw.sliwinski@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Automatyka, Informatyka
Zainteresowania: sterowanie, przetwarzanie obrazów, rekonstrukcja 3D, aplikacje mobilne

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • przetwarzanie zdjęć metodą focus stacking
 • odtwarzanie sceny 3D z wykorzystanie dodatkowych źródeł światła
 • rekonstrukcja sceny 3D za pomocą matrycowego układu PD AF
 • zdalnie konfigurowany sterownik z wykorzystaniem urządzeń z systemem Android
 • niestandardowe algorytmy demozaikowania
 • model toru optycznego aparatu cyfrowego do badań algorytmów ustawiania ostrości
 • rozpoznawanie twarzy przy ograniczonych zasobach

Marcin Wesołowski

e-mail: marcin.wesolowski@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: sprzętowe układy arytmetyki

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • bezprzewodowa sieć czujników

Marek Woda

e-mail: marek.woda@pwr.wroc.pl
Dyscyplina: Informatyka
Zainteresowania: Cloud computing, GPGPU, OpenCL, grafika komputerowa

Przykładowe tematy projektów inżynierskich i zespołowych:
 • System analizujący ruch w lokalach usługowych na podstawie profilu aktywności sieciowej urządzeń́ mobilnych
 • Wizualizacja działania sieci neuronowych z wykorzystaniem technologii webowych
 • System informatyczny wspomagający kontrolę postępu w treningach wytrzymałościowych
 • System wspierający komunikację z tachografem cyfrowym
 • Zastosowanie algorytmów generowania labiryntu jako poziomu gry komputerowej stworzonej w silniku Unity
 • Aplikacja mobilna wspomagająca wyszukiwanie utworów muzycznych wg gustów użytkowników
 • Graficzny interfejs użytkownika dla konfiguracji zapory sieciowej
 • Implementacja Web Service Security Secure Token Service
 • System zapobiegania wyciekom danych z wykorzystaniem dynamicznej kontroli granicznej
 • Modelowanie inteligencji zbiorowej na przykładzie sieci rozproszonej

Pomysły dotyczące realizacji wspólnych projektów zespołowych można również kierować za pośrednictwem opiekunów poszczególnych kierunków prowadzonych na studiach I. stopnia: