O Konferencji

Wszyscy studenci III roku studiów inżynierskich, prowadzonych na Wydziale Elektroniki, realizują przedmiot “Projekt zespołowy”. Z roku na rok projekty te są realizowane w coraz bardziej interdyscyplinarny sposób i przy coraz większej współpracy z instytucjami zewnętrznymi i przedsiębiorstwami. W roku 2012 niewielka grupa projektów została zakończona kameralną prezentacją osiągniętych rezultatów, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele wrocławskich firm.

Już w roku 2013 w prezentacji projektów wzięło udział ponad 80 studentów, 18 grup projektowych i 14 firm. Prezentacje te spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony studentów jak i zaproszonych gości. Firmy nagrodziły najlepsze projekty, 12 studentów zostało zaproszonych na profesjonalne, całodniowe szkolenie z technik prezentacji, inni zostali zaproszeni na praktyki i staże wakacyjne.

Zainspirowani tak dobrym odbiorem kontynuujemy tę inicjatywę przez kolejne lata, a w szczególności w bieżącym roku akademickim. Naszym celem jest prezentacja realizowanych projektów szerszej publiczności, w tym młodszym rocznikom studentów, którzy za kilka miesięcy będą realizowali własne projekty zespołowe, prace inżynierskie, a także staże przemysłowe. Równocześnie chcemy, aby wydarzenie to nie miało jedynie charakteru akademickiego, lecz było kolejną okazją do spotkania się przedstawicieli wrocławskich firm z pracownikami uczelni i studentami. Chcielibyśmy, aby stało się ono motorem do szerszej współpracy w kolejnych latach i pozwoliło na zwiększenie liczby projektów zespołowych i prac inżynierskich realizowanych we współpracy z Państwa firmami.

W opinii naszej i wielu współpracujących z nami przedsiębiorstw, końcowy okres przedostatniego semestru studiów inżynierskich jest najlepszym momentem na realizację takiego przedsięwzięcia. Po pierwsze, dla studentów realizujących projekty zespołowe jest to okres, w którym wielu z nich rozpoczyna praktyki zawodowe, czy nawet podejmuje pracę zawodową i staje przed dylematem wyboru pierwszego pracodawcy. Po drugie, jest to moment, w którym studenci młodszych lat studiów mogą dowiedzieć się jakiego rodzaju projekty i prace są realizowane na kolejnych semestrach studiów i pokierować swoją edukacją stosownie do własnych zainteresowań, oczekiwań i dostępnych możliwości. Równocześnie dla przedsiębiorstw jest to okazja do nawiązania pierwszych kontaktów ze studentami, formułowania oferty tematów i wreszcie, realizacji wspólnych projektów, a więc bezpośredniego oddziaływania na rozwój i kształcenie osób, które w przyszłości mogą tworzyć kadrę przedsiębiorstwa.