Terminy

  • 16 stycznia 2018 – rejestracja propozycji tematów projektów – pierwszy termin
  • 22 stycznia 2018 – publikacja tematów projektów, promocja tematów wśród studentów
  • 31 stycznia 2018 – rejestracja propozycji tematów projektów – ostateczny termin
  • luty – czerwiec 2018 – realizacja projektów
  • czerwiec 2018 – nadesłanie materiałów konferencyjnych (plakat, prezentacja…) — Studenci
  • 25 czerwca 2018 – Konferencja Projektów Zespołowych (KPZ) – podsumowanie projektów