Terminy

  • 31 stycznia 2017 – rejestracja propozycji tematów projektów zespołowych
  • 22 stycznia 2017 – publikacja pierwszych tematów projektów
  • 31 stycznia 2017 – rejestracja propozycji tematów projektów – ostateczny termin
  • 31 maja 2017        – nadesłanie zgłoszeń projektów do udziału w Konferencji
  • 10 czerwca 2017  – nadesłanie materiałów konferencyjnych (plakat, prezentacja…)
  • 26 czerwca 2017 – Konferencja Projektów Zespołowych (KPZ)