Projekty zgłoszone przez firmy

Lista zgłoszonych projektów zespołowych dostępnych do realizacji w semestrze letnim 2014/2015.

CompanyCarManager (dr inż. Jacek Oko, dr inż. Łukasz Jeleń)
prowadzący: dr inż. Jacek Oko, dr inż. Łukasz Jeleń

Celem projektu jest implementacja aplikacji monitorującej flotę służbowych samochodów. Projekt składa się z dwóch części:

 • Mobilnej – aplikacja na telefony z systemem Android, odpowiedzialna za zbieranie danych o położeniu samochodów wraz informacją o tankowaniach (wprowadzane ręcznie) i przesyłaniu ich do serwera
 • Serwerowej – interfejs webowy umożliwiający prezentację zebranych danych wraz ze statystykami, analizą stylu jazdy, prezentacją bieżących pozycji pojazdów itp.

Część opcjonalna: automatyczne wysyłanie powiadomień do użytkowników jadących nieekonomicznie lub łamiących ograniczenia prędkości.

Gra komputerowa (dr inż. Iwona Pozniak-Koszalka)
prowadzący: dr inż. Iwona Pozniak-Koszalka

Celem projektu jest implementacja dowolnej gry – desktopowej, internetowej bądź na platformę Android, w której uczestniczyć mogą 2 osoby. Należy opracować protokół wymiany danych pomiędzy graczami (np. w oparciu o sockety).
Proponowana grą jest gra w okręty (lecz inicjatywa i ostateczny wybór należy do autorów).
Opcjonalne rozszerzenia:

 •  Tryb gry bez rzeczywistego przeciwnika – w tej rozgrywce rywalem jest ‘komputer’
 •  Przygotowanie rankingu graczy oraz historyzacja wyników gier, które są przechowywane na centralnym serwerze
 •  Możliwość wyboru przeciwnika spośród listy aktualnie ‘zalogowanych’ graczy
Get Social ( dr inż. Marek Piasecki)
prowadzący: dr inż. Marek Piasecki

Celem projektu jest dostarczenie aplikacji mobilnej lub webowej umożliwiającej szybkie prowadzenie i monitorowanie kampanii reklamowych w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram itp.
Aplikacja służy do prowadzenia publicznych profili firm i minimalizuje nakład pracy związany umieszczaniem tych samych informacji na różnych portalach. Głównym celem jest wykorzystanie restowych API udostępnianych przez wspomniane serwisy.
Drugą funkcjonalnością jest analiza postów innych użytkowników o danej firmie na podstawie słów kluczowych, hashtagów itp. Po zdefiniowaniu słownika aplikacja powinna przedstawić czy opinie pojawiające się w mediach społecznościowych są pozytywne, negatywne oraz dostarczyć statystyki na temat wystawionych komentarzy, ilości wystąpień zdefiniowanych słów kluczowych itp.

Sales@Shops

Celem projektu jest dostarczenie aplikacji na platformę Android, która informuje użytkownika o dostępnych promocjach w sklepach internetowych lub/i w portalach umożliwiających zakupy grupowe (groupon, fastdeal itp.). Aplikacja powinna dostarczać informacje na temat wyprzedaży bądź ofert promocyjnych dla wybranych typów produktów definiowanych przez użytkownika, śledząc kilka wybranych stron internetowych.
Dodatkowo aplikacja pozwala monitorować dostępność oraz zmiany cen wybranych produktów w sklepach internetowych na podstawie unikatowej nazwy bądź numerów referencyjnych. Informacje o zmianach powinny być zapisywane oraz dodatkowo pojawiać się w formie komunikatów.
Ponadto użytkownik może korzystać z terminarza, który informuje o kończących (i jeśli to możliwe – o rozpoczynających) się ofertach.
Informacje na temat produktów oraz promocji powinny być udostępnione w postaci restowego API, z którego korzystać będzie aplikacja mobilna.

Aplikacja mobilna ma być dedykowana na system Android, natomiast strona backendowa może zostać zaimplementowana przy użyciu frameworków języka Java (np. Spring).

Travel Planner (dr inż. Paweł Rogaliński)
prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński

Celem projektu jest implementacja aplikacji mobilnej, która umożliwia planowanie oraz zarządzanie podróżą. Dostępne są następujące moduły:

 • Terminarz (wyjazdów, przygotowań, pobytów w danym miejscu)
 • Definiowanie celów podróży
 • Obliczanie przebytej drogi
 • Zarządzanie fotografiami (sortowanie oraz wyszukiwanie zdjęć wg czasu oraz miejsca wykonania, upload zdjęć na portale społecznościowe)
 • Powiadomienia (wyświetlanie informacji o następnym celu podróży, o planowanych przygotowaniach)
 • Podsumowanie podróży (tworzenie mapy na podstawie zwiedzonych miejsc bądź wykonanych fotografii, przygotowanie statystyk dotyczących długości pobytu w danym miejscu oraz czasu trwania kolejnych etapów podróży)

Wymaganiem opcjonalnym (w przypadku dostępności większej grupy osób) jest wysyłanie informacji o podróżach na centralny serwer, który następnie:

 • poprzez interfejs webowy umożliwia wszystkim użytkownikom przeglądanie swoich zasobów (informacji o podróżach oraz zdjęć),
 • bądź też wystawia API do pobrania szczegółów podróży wszystkich użytkowników (zasoby mogą być przekazywane w formacie JSON); a klientem będą urządzenia mobilne, na których zostaną wyświetlone pobrane dane.

Capgemini zapewni szkolenie z technologii webowych oraz baz danych.

Monitorowanie i wizualizacja KPI w dowolnym systemie informatycznym

Celem projekt jest stworzenie narzędzia umożliwionego graficzne przedstawienie dowolnych KPI. Narzędzie powinno pozwalać na instalację „plug-in’ów” działających na różnych źródłach danych np. plikach csv, zapytaniach SQL itd. Plug-in powinny przetwarzać źródło danych i prezentować wyniki w postaci wykresów/tabelek itd.

Technologia: aplikacja webowa, Java, Java Script

Wideo-screen-capper for convenient test scenarios reproduction

Należy stworzyć narzędzie analogiczne jak Screen Hunter (zarówno serwer jak i klienta), z tym, że dla wideo, a nie dla screenshotów – program działający w tle (w zasobniku systemowym umożliwiając tam dostęp do ustawień), który po wciśnięciu zdefiniowanej kombinacji klawiszy rozpocznie nagrywanie ekranu, po użyciu innej zdefiniowanej kombinacji zakończy nagrywanie, po czym automatycznie umieści wideo na zdefiniowanym serwerze (np. w sieci lokalnej) i udostępni do niego link, który można udostępnić innym i umożliwi odtworzenie wideo w przeglądarce. Możliwość zdefiniowana jakości nagrań i kombinacji klawiszy w ustawieniach klienta.

Technologie dowolne, ale dobrze by było żeby narzędzie (klient) działało zarówno w Windows jak i w Linux.

Narzędzie może np. ułatwić testerom przekazanie developerom scenariusza prowadzącego do wystąpienia problemu – bardziej dokładnie i łatwiej niż seria screenshotów i opis.

Narzędzie wspierające proces instalacji złożonych systemów informatycznych

Celem projektu jest stworzenie narzędzia ułatwiającego zarządzanie procesem instalacji złożonych systemów informatycznych.
Instalacja lub aktualizacja skomplikowanych wielomodułowych systemów informatycznych wymaga zwykle skoordynowania pracy wielu osób. Dodatkowo, aktualizacja systemów z których korzystają klienci odbywa się pod presją ze względu na ograniczony czas, w którym aplikacja może być niedostępna. Osoba kierująca procesem instalacji musi na bieżąco znać jego status, aby móc reagować na pojawiające się problemy.
Narzędzie będące przedmiotem projektu powinno posiadać następujące funkcjonalności:

 • interfejs graficzny umożliwiający użytkownikom zalogowanie się do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
 • umożliwić osobie kierującej procesem instalacji stworzenie planu takiego procesu (opcjonalnie umożliwić wczytanie pliku Microsoft Project),
 • osobom odpowiedzialnym za poszczególne zadania umożliwić raportowanie aktualnego stanu zaawansowania ich prac. Dzięki temu osoba kierująca procesem będzie mogła na bieżąco śledzić postęp instalacji.
Mobilny asystent EcoDriveing działający w oparciu o OBD2 i GPS połączony z portalem społecznościowym w którym użytkownicy „rywalizują” o jak najmniejszą emisję CO2 ( dr inż. Marek Piasecki)
prowadzący: dr inż. Marek Piasecki

EcoDrive(ing) to idea (i nazwa organizacji promującej tę idę) jazdy pojazdami, która jest jak najbardziej efektywna pod względem zużycia paliwa i zmniejszenia poziomu emisji CO2. Zmniejszenie zużycia paliwa następuje w ogólności przez zmniejszenie średnich obrotów silnika (jazda na najwyższym możliwym biegu), hamowanie silnikiem (auta z elektronicznym sterowaniem zasilaniem paliwa, odcinają w takim wypadku dopływ paliwa) itd. Parametry takie jak wyżej wymienione, oraz inne jak, aktualna temperatura silnika, aktualne spalanie, poziom mieszanki paliwowej mogą być śledzone w czasie rzeczywistym przez aplikację mobilną na telefonie komórkowym za pomocą interfejsu OBD2 (koszt popularnego moduł OBD2 bluetooth oscyluje w okolicach kilkudziesięciu złotych).

W ramach tematu, przewiduje się stworzenie elektronicznego asystenta, wspomagającego użytkownika w nauce elementów „EcoDriveingu”. Oraz portalu społecznościowego w którym użytkownicy mogliby „grywalizować” ze sobą, np. jak to ma miejsce w społecznościowych portalach sportowych (jak Endomondo czy Strava) o jak najmniejszą emisję CO2 na danym odcinku trasy (analogicznie do funkcjonalności „Segmentów” we wspomnianych portalach sportowych).

Aplikacja mobilna klasy „SelfService” zaimplementowana zgodnie z koncepcją przedstawioną w tzw. „Reactive Manifesto”

Tzw. Programowanie reaktywne to paradygmat programowania koncentrujący się na przepływach danych i propagacji zmian. Koncepcja jest znana (choć być może nie nazwana w ten sposób) programistom układów cyfrowych używających języka VHDL czy Verilog gdzie sygnał wynikowy propaguje się z sygnałów składowych w tym samym momencie (gdzie aby uzyskać sekwencyjność wykonania instrukcji przypisań wykorzystuje się aktualny stan sygnału taktującego). Obecnie paradygmat programowania reaktywnego znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie w aplikacjach z nowoczesnym interfejsem użytkownika.

Celem pracy jest stworzenie mobilnej aplikacji do samoobsługi użytkowników operatora telekomunikacyjnego, wg opisu modelu dziedziny zadanego przez Comarch. Aplikacja powinna nosić znamiona bycia zgodną z „Reactive Manifesto”. Technologicznie zaleca się wykorzystanie tzw. „Typesafe Reactive Platform” składającego się z Frameworku Play!, systemu wspomagającego współbierzność AKKA do wyboru języka Java lub Scala oraz nierlacyjnego systemu persystencji klasy NoSQL.

Kontekstowy edytor tłumaczeń umożliwiający tłumaczenie tekstów stron opartych na Angular JS w czasie rzeczywistym

Firmy tworzące aplikacje zlokalizowane na wiele języków, w pewnym punkcie cyklu wytwarzania oprogramowania stają przed zadaniem tłumaczenia tekstów wyświetlanych w aplikacji. Najbardziej pożądanym modelem w jakim mógłby odbywać się ten proces jest przetłumaczenie działającej instancji aplikacji przez użytkownika (często twórcę wymagań – klienta firmy wytwarzającej oprogramowanie) poprzez „zaznaczenie” danego tekstu w i wprowadzenie tłumaczenia na inny język (np. gdy wszystkie teksty w aplikacji są po angielsku, osoba taka wybiera taki tekst i tłumaczy go na inny język).

Celem projektu jest zaprojektowanie i zaimplementowanie narzędzia – edytora translacji, działającego w przeglądarce internetowej, która dla wskazanej strony internetowej napisanej w Angular JS umożliwi wprowadzanie tłumaczeń in-context. Narzędzie powinno współpracować z wtyczką Angular-translate. Jednym ze sposobów jest przeszukanie zawartości strony w poszukiwaniu tekstów do tłumaczenia oznaczonych poprzez dyrektywy i filtry Angular-translate i umożliwienie edycji tłumaczeń w wybranym języku w formie edytora kontekstowego.
Wynikiem powinien być wyeksportowany plik w formacie json zawierający tłumaczenia w wybranej wersji językowej.

Asystent budowania interfejsu użytkownika

Obecnie projektowanie procesów biznesowych jest sterowane potrzebą optymalizacji i redukcji kosztów. Ale już teraz obserwujemy zmiany priorytetów i w niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać, iż proces ten będzie dążył przede wszystkim do podniesienia satysfakcji klienta i budowania lepszego user experience.

Celem projektu jest zaprojektowanie i zaimplementowanie narzędzia analizującego użyteczność interfejsu użytkownika aplikacji webowej na podstawie zdefiniowanych metryk (np. ilości ruchów myszką potrzebnych do osiągnięcia celu biznesowego, ilości kliknięć potrzebnych do dostania się do najczęściej używanych elementów GUI, odległości pomiędzy kolejno używanymi elementami interejsu itp.).
Analizie powinna też podlegać spójność graficznego interfejsu użytkownika pomiędzy poszczególnymi pod-stronami (np. wyrównania, kolejności przycisków)
Narzędzie powinno umożliwić generowanie, zapisywanie i śledzenie metryk a także generować sugestie zmian prowadzących do poprawienia wyliczonych metryk.

Opracowanie narzędzia do modelowania sieci komórkowej

Zapewnienie dostępu do sieci komórkowej dla jak najszerszej grupy odbiorców jest priorytetem dla operatorów. Aby koszty dostarczenia usługi były na akceptowalnym poziomie, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie zarówno położenia stacji bazowych, jak i odpowiednie ustawienie ich anten oraz mocy transmisyjnych. Celem projektu jest opracowanie narzędzia wspomagającego planowanie parametrów sieci radiowej.

Na podstawie dostarczonych danych zrealizowane powinny być następujące funkcje:

 • Wczytanie danych o zadanym formacie m.in. o lokalizacjach stacji bazowych, ustawieniach anten oraz mocy transmisyjnej (dane zostaną dostarczone studentom)
 • Obliczenie siły oraz jakości sygnału w obszarze pokrycia sieci za pomocą różnych modeli propagacji fal radiowych (definicje modeli zostaną dostarczone studentom)
 • Wizualizacja obszarów pokrycia stacji na mapie
 • Wizualizacja mocy odebranej lub jakości sygnału na mapie
 • Wizualizacja obszarów, w których może dochodzić do przełączenia (handover)
 • Eksport danych dotyczących mocy odebranej lub jakości sygnału w zadanym formacie
 • Uwzględnienie danych dotyczących terenu w obliczeniach mocy lub jakości sygnału (np. Corine Land Cover 2000 seamless vector data)

Szczegóły techniczne:

 • Sugerowane wykorzystanie OpenStreetMap
 • Język programowania: dowolny
 • Wymagana podstawowa znajomość baz danych

Wdrożenie innowacyjnego podejścia UX/UI w rozwiązaniu typu e-commerce

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie UX/UI (User Experiecne oraz User Interface) a w konsekwencji uproszczenie, zwiększenie elastyczności i intuicyjności oraz nadanie zupełnie nowego wymiaru doznań i emocji podczas procesu zakupowego dokonywanego na platformach e-commerce w internecie. Wprowadzone innowacje powinny doprowadzić do zwiększenia konwersji sprzedaży oraz wspierania procesu budowania wizerunku marki oraz relacji z grupą docelową.

Celem projektu jest również osiągnięcie zwiększonego zaangażowania grupy docelowej (użytkowników) w proces zakupowy oraz monitorowanie zachowań użytkowników w oparciu o wprowadzone innowacje przy wykorzystaniu różnych metod śledzenia akcji użytkowników.

Projekt polegać będzie na stworzeniu skalowalnego rozwiązania e-commerce w oparciu o wiedzę i know-how w zakresie UI/UX dostarczoną przez DWG Design.

Kluczowe będzie wykorzystania i znajomości technologii PHP 5.4 lub wyżej, JavaScript, HTML 5, CSS 3 oraz MySQL lub zbliżonych. Projekt zakłada pokrycie zarówno urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych w zakresie wykorzystania dostępnego na rynku frameworka np. Bootstrap lub stworzenia dedykowanej wersji responsywnej.

Funkcjonalność operacyjna rozwiązania e-commerce będzie tworzona w założeniu podstawowa i zgodna z obecnie implementowanymi w innych rozwiązaniach e-commerce. Nacisk położony będzie na innowacyjne podejście prezentacji danych oraz weryfikacji rezultatów.

Firma DWG Design dostarczy niezbędne know-how i wiedzę w zakresie UX/UI. Tutaj przykładowe rozwiązanie.

Multimedialne repozytorium

Stworzenie multimedialnego repozytorium internetowego zawierającego nagrania audio, wideo, bitmapy, teksty oraz dokumenty wraz z mechanizmami interfejsu do wprowadzania danych oraz efektywnej prezentacji zgromadzonych danych.

Celem projektu w ramach tworzenia aplikacji jest opracowanie oraz oprogramowanie skutecznych w sensie użyteczności [usability] mechanizmów i technik do:

 • wprowadzania danych [inteligentne formy, intuicyjny interfejs, graficzne rozwiązania wprowadzania, dozowanie ilości wprowadzanej treści]
 • prezentacji danych w formie infografik, wykresów, inteligentnych tabel i innych.

Przed rozpoczęciem pracy nad konkretnymi rozwiązaniami zaprojektowane zostaną wyraźne cele działania aplikacji oraz drogi ich uzyskiwania. Głównymi elementami wpływającymi później na ich realizację oraz na efektywność będzie użyteczność, skuteczność prezentacji wizualnej oraz estetyka wykonania. Prace podzielone zostaną na etapy, a na każdym zamkniętym etapie prac zostaną przeprowadzone testy użyteczności potwierdzające poprawne, zgodne z założeniami działanie aplikacji oraz wprowadzone zostaną stosowne korekty wynikające z ich wyników. Efektem ostatecznym będzie w pełni działająca i sprawdzona pod kątem użyteczności aplikacja.

Zadanie obejmuje:

 • stworzenie biznesowych celów aplikacji oraz dróg ich realizacji,
 • stworzenie standardu opisu metadanych dla zróżnicowanych zasobów repozytorium,
 • stworzenie interfejsu graficznego o silnym walorze estetycznym we współpracy z profesjonalnym projektantem graficznym z Fundacji h/2,
 • badanie wpływu estetyki na użyteczność oraz optymalizacja interfejsu pod kątem user experience – zaawansowane testy we współpracy ze specjalistą z Fundacji h/2,
 • tworzenie efektywnych w przekazie infografik.
 • przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.
Gra: Interaktywna Uprawa

Cele projektu:

 • Stworzenie aplikacji – interaktywnej gry internetowej obsługującej fizycznie istniejącą  szklarnię uprawy roślin.
 • Stworzenie projektu wykonawczego (bez realizacji) streamingu wideo 100 stanowisk uprawy roślin.

Projekt zakłada stworzenie aplikacji, dzięki której użytkownicy będą mogli uczestniczyć w wirtualnej uprawie rośliny przez Internet, która ma faktycznie miejsce w interaktywnej szklarni składającej się za 100 stanowisk. Zlecane przez aplikację zadania (takie jak użyźnianie ziemi, sadzenie, podlewanie, podcinanie, plewienie, użycie nawozów, przesadzanie, zbieranie plonów, profesjonalna obserwacja i zamówienie opinii) przekazywane będą ogrodnikowi znajdującemu się w szklarni, który będzie ściśle je realizować zgodnie z zaleceniami użytkownika. Użytkownicy na bieżąco nagradzani i motywowani będą za wykonywane zadania wirtualnymi nagrodami (badże, paski realizacji zadań, punkty itd.). Użytkownicy będą mieli możliwość dzielenia się stanem swoich upraw i opinii w mediach społecznościowych z poziomu aplikacji.

Poprzez aplikację użytkownicy będą mieli także dostęp do rzeczywistego wideo swojej rośliny tak, aby móc widzieć jej faktyczny rozwój. Zadaniem w tej kwestii jest utworzenie projektu wykonawczego systemu 100 kamer na bieżąco monitorujących przestrzeń uprawy wraz z systemem indywidualnego streamingu internetowego do aplikacji użytkowników, jak i do aplikacji pokazującej całość uprawy w Internecie.

W projekcie tym stawiamy na wytworzenie za pomocą technik gamifikacyjnych intensywnego zaangażowania użytkownika w działania, użyteczność (usability) działania aplikacji jaki i graficznie atrakcyjność.

Projekt CRM online- Zarządzanie Relacjami z Klientem

Celem projektu jest stworzenie programu CRM obejmującego procesy o różnym zaawansowaniu, m.in.:

 • rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
 • harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
 • ustalanie procedur obsługi klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
 • faktury cykliczne – automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu podmiotów,
 • obsługę firmowe skrzynki poczty elektronicznej,
 • przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.

W projekcie duży nacisk należy położyć na specyfikację oczekiwań klienta, odbiorcy i użytkownika systemu.

Rejestracja klientów i zadań

Moduł CRM powinien umożliwiać przypisywanie zadań, które powinny być wykonane, w ramach konkretnych kontaktów. Zadania mogą być podzielone na główne oraz powiązane z nim zadania szczegółowe.
Zintegrowanie z pozostałymi modułami umożliwia kojarzenie z kontaktem lub zadaniem innych dokumentów oraz plików zarejestrowanych w systemie.

Przydzielanie opiekuna do zadania
Każdy kontakt/zadanie może mieć opiekuna/pracownika odpowiedzialnego. Funkcjonalność ta umożliwia szybkie rozdysponowanie pracy pomiędzy pracowników. Dodatkowo pracownik może w szybki sposób wskazać procentowo stopień realizacji lub etap, na jakim znajdują się dane zadania.

Terminarz

Graficzny terminarz umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania nowych, lub edycji widniejących w nim zadań. Operator programu widzi te zadania, które zostały do niego przypisane. Terminarz może być wykorzystywany również przez przełożonego, który będzie miał możliwość kontroli czasu pracy pracowników, sprawdzenia postępu realizacji, modyfikacji czy też dodania nowych zadań.

Faktury cykliczne

Funkcjonalność ta daje możliwość stworzenia schematów faktur cyklicznych, na podstawie których będą generowane faktury w module Handlowym, dla wielu podmiotów jednocześnie. Moduł umożliwia wyznaczenie dla każdego podmiotu indywidualnych ilości i cen, jakie mają znaleźć się na poszczególnych fakturach.

PLATFORM SKILLS- platform e-learning

Celem projektu jest stworzenie aktywnej platformy e-learning służącej do obsługi projektów szkoleniowych. Platforma e-learning ma stanowić praktyczne narzędzie wspierające firmę szkoleniową w obszarach zarządzania wiedzą. Celem jej będzie umożliwienie uczestnikom szkoleń utrwalanie poznanego materiału, wypełnianie testów, oglądanie filmów szkoleniowych oraz uczestniczenie w szkoleniach VOD.

Dla osób zarządzających ma stanowić łatwy i szybki dostęp on-line do śledzenia postępów pracowników, monitorowania wyników szkoleń, tworzenia dedykowanych ścieżek rozwoju i weryfikacji wiedzy pracowników.

Dla trenerów i działów HR kurs e-learning zamieszczony na platformie ma umożliwiać szybkie i efektywne przekazywanie treści szkoleniowych, w tym wdrożenie pracownika, przekazywanie wiedzy o produktach i usługach firmy, zmianach, standardach, procedurach, BHP i wielu innych tematach.

Dla pracowników firm szkoleniowej ma dostarczać przede wszystkim potrzebną wiedzę biznesową w dowolnym miejscu i czasie – wystarczy komputer, lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu. Dodatkowe treści umieszczone w bazie wiedzy poszerzają wiedzę zawartą w kursach on-line, a moduły „social learning” pozwalają na uczenie się od siebie nawzajem za pomocą forum dyskusyjnego, komunikatorów, czatów i videokonferencji.

Platforma w efekcie końcowym powinna zostać zaimplementowana do praktycznego wykorzystania.

W projekcie duży nacisk należy położyć na specyfikację oczekiwań klienta, odbiorcy i użytkownika systemu.

Optymalna droga dobierania produktów z półek w WMS (dr inż. Łukasz Jeleń)
prowadzący: dr inż. Łukasz Jeleń

Zadanie polega na opracowaniu i oprogramowaniu algorytmu pobierania z półek magazynowych towarów zamówionych przez klienta. Towary są rozmieszczone w magazynie w różnych lokalizacjach. Celem jest jak najszybsze skompletowanie zamówienia.

Asystent Subiekta nexo

Dotykowy interfejs do wystawiania paragonów i faktur.

Wymagania funkcjonalne:

 • wystawianie paragonów i faktur,
 • wymiana danych z centralnym systemem za pomocą XML,
 • drukowanie faktur i fiskalizacja paragonów – konieczne ale nie musi być zrobione w pierwszej wersji.

Wymagania poza funkcjonalne:

 • interfejs dotykowy,
 • bardzo duża szybkość działania,
 • wysoka stabilność działania,
 • niewielkie wymagania sprzętowe,
 • platforma systemowa do wyboru: [Windows XP (win32) | Windows 8 (winRT) | Android | Linux | iOS ]
Bezpieczna Rodzina (dr inż. Tomasz Kubik)
prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik

Aplikacja umożliwia zdeponowanie w bazie danych informacji ważnych dla każdej rodziny takich jak:

 • konta bankowe,
 • lokaty,
 • akcje,
 • obligacje,
 • fundusze inwestycyjne,
 • ubezpieczenia,
 • hasła do profili w różnych serwisach.

Takie informacje często decydują o jakości życia rodziny, a ze względu na dużą zmienność na bieżąco dba o nie tylko jedna osoba. Celem aplikacji jest przekazanie tych informacji pozostałym członkom rodziny i innym osobom uprawnionym w razie śmierci testora. Powiadomienie może być rozsyłane w postaci informacji mailowej lub poprzez przekazanie parametrów logowania do aplikacji z trybem odczytu danych. Aplikacja ma wersję webową i/lub mobilną.

Skaner faktur VAT (dr inż. Łukasz Jeleń)
prowadzący: dr inż. Łukasz Jeleń

Zrealizowanie modułu realizującego ekstrakcję informacji biznesowych z zeskanowanych faktur. Na zadanie składa się znalezienie odpowiedniego rozwiązania zewnętrznego realizującego analizę OCR, zbadanie możliwości pracy z różnymi formatami faktur, a następnie zaimplementowanie gotowego modułu dokonującego konwersji skanu na wybrany format przesyłu danych: EDI/XML/ JSON.

Wykorzystywane technologie:

 • C#, .NET 4.0, Visual Studio
Budżet domowy (dr inż. Paweł Rogaliński)
prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński

Niewielki odsetek osób prowadzi domowy budżet mimo jego oczywistych korzyści. Jak ukazać sens porządkowania własnych finansów? Czy można uprościć proces planowania i analizy wydatków? Wasze rozwiązanie musi stanowić odpowiedź na te pytania.

Telemetria dla programu desktopowego

Serwis internetowy z danymi telemetrycznymi z aplikacji desktopowej. Powinien on zapewniać możliwość uploadu danych telemetrycznych z aplikacji desktopowej, efektywne przechowywanie tych informacji oraz ich prezentację. Typowe dane telemetryczne to częstość wykorzystywania poszczególnych funkcjonalności programu, dotyczące danych aplikacji.

System zarządzania i obsługi mobilnej wypożyczalni elektrycznych skuterów wodnych (mgr inż. Tomasz Serafin)
prowadzący: mgr inż. Tomasz Serafin

Krótki opis projektu:

  • stworzenie kompleksowego systemu zarządzającego flotą małych łodzi elektrycznych w kontekście mobilnych wypożyczalni plażowych,
  • system ma umożliwiać bieżącą wymianę informacji z łódkami (ISM radio, GSM), zarządzać czasem wypożyczeń i opłatami,
  • na potrzeby systemu trzeba dokonać doboru sprzętu i wytworzyć oprogramowanie w optymalnej technologii.

Buduj zrównoważoną gospodarkę: Automatyzacja Hurtowni Danych i budowa kostek OLAP dla systemu REgenerist (zarządzanie recyklingiem)

Projekt prowadzony będzie przez doświadczonych mentorów – konsultantów biznesowych, programistów i specjalistów Business Intelligence – którzy wspierać będą merytorycznie członków zespołu projektowego. Dzięki temu efektem projektu będzie wysoki poziom praktycznej wiedzy i umiejętności wykraczający poza standardowe ramy programowe.

Cel projektu:
REgenerist to oprogramowanie klasy ERP oparte na technologiach Microsoft i służące do zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach zajmującymi się recyklingiem.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności zarządzania procesem recyclingu przy użyciu REgenerist poprzez stworzenie narzędzi analitycznych i kluczowych wskaźników pozwalających na monitorowanie efektywności przedsiębiorstwa.

Cele cząstkowe:

 • Analiza procesów biznesowych w systemie REgenerist
 • Wyselekcjonowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
 • Odtworzenie logiki biznesowej w narzędziu analitycznym Jet Data Manager*
 • Budowa kostek OLAP*, stworzenie dashboardów i wizualizacji

 

* Narzędzie Jet Data Manager to narzędzie niewymagające wiedzy programistycznej pozwalające na tworzenie zapytań

Wymagane umiejętności:

 • Zainteresowanie procesami biznesowymi w kontekście systemów klasy ERP i Business Intelligence
 • Chęć stworzenia praktycznego rozwiązania i zdobycia rzeczywistych umiejętności analitycznych i konsultingowych
 • Ogólna wiedza na temat oprogramowania klasy ERP oraz systemów bazodanowych
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym

NeuroGEAR – aplikacja do identyfikacji pojazdów działająca w zegarku (dr inż. Paweł Rogaliński)
prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński

Celem projektu jest opracowanie i implementacja aplikacji na platformę Android (Samsung Galaxy S5) oraz SmartWatch (Samsung Gear 2), której zadaniem jest identyfikacja pojazdów na podstawie zdjęć wykonanych z zegarka. Zakłada się, że aplikacja ta będzie wykorzystywać do przetwarzania zdjęć zewnętrzny system działający na zdalnym serwerze, wyposażony w NeuroCar BackOffice Processor (silnik rozpoznawania tablic rejestracyjnych).

NeuroUV – zdalne sterowanie terenowym robotem mobilnym (dr inż. Bogusław Szlachetko)
prowadzący: dr inż. Bogusław Szlachetko

Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz implementacja mechanizmu zdalnego sterowania terenowym robotem mobilnym NeuroUV (Neurosoft Unmanned Vehile), który można będzie zastosować w sterowaniu z bliskiego dystansu – w zasięgu sieci radiowych typu WiFi. W ramach projektu przewidywane jest:

1. Opracowanie i implementacja jednostki sterującej dla układu napędowego NeuroUV w postaci mikrokomputera pracującego pod kontrolą systemu ROS (Robot Operating Systems),
2. Opracowanie i implementacja interface (NeuroUV API) do zdalnego zadawania komend nawigacyjnych, który byłby dostępny w lokalnie rozgłaszanej sieci bezprzewodowej (np. WiFi),
3. Opracowanie i implementacja aplikacji dla smartphone, w środowisku Android, do sterowania robotem NeuroUV poprzez zaprojektowane API
4. Opracowanie i implementacja automatycznego mechanizmu unikania kolizji (zadanie dodatkowe).

Wymagania: Znajomość środowiska Linux (mile widziany ROS), umiejętność programowania w językach JAVA/Python, znajomość programowania aplikacji sieciowych, znajomość programowania mikrokontrolerów.

LTE network simulator

Scope definition: Create web application visualizing message flow in cellular network. Starting from one LTE base station and one cell phone visualize what messages are exchanged between them in situation like: UE start up, phone call, SMS, web browsing, etc.

Requirements: At least one team member with telecommunication knowledge.

Competence map

Project goals: Prepare application which allows users to find people with specified  experience and create their own competence maps.

Scope definition: In big company work many people with different experience and competence. The problem is, to find person which has qualification, skills or knowledge, we are looking for at the moment. Application which can hold map, tags or description of personal abilities will help many people. Application should give users such features like:

 • Ability to traverse through company general abilities map
 • Ability of create and manage own users map or maps, which can base on company map or its branch
 • Ability of add, move or remove people from their own competence map
 • Add, remove competence tags to selected people
 • Add, remove and edit competence description to selected persons
 • Ability of search people competence by tags or words in description
 • Display the degree if coverage tags with other users data
 • User friendly interface for desktops and mobile devices

The project will have 3 phases:

 • Development
 • Implementation for internal use, without general company map (users can create their own maps, add tags and descriptions)
 • Development of aggregation tool which help to gain all knowledge about specified people and after that create general company competence map
 • Implement tool and create such map

When user decides that his fellow has some knowledge in some discipline, he add
profile of his fellow to his map. User specifies how to tag this knowledge and where
he can find this person – also tag with department name or team name. When user
after some time have such problem and doesn’t remember how can help, he get
in this application and search people with such tags.

Lost signal

Project goals: Finding closest position with the mobile network signal.

Scope definition: Let assume that we are picking up mushrooms in a forest or we  are climbing in the mountains. Our friend had an accident. We need to call for  help. Our mobile says: Sorry dude, no signal. We are in a deep shit.

Application could periodically test the network signal and correlate this data with our position from GPS. Then, if needed, it could lead us to the closest position with the last visible signal. Application can also consist of web service that would gather the data from other users and would allow to download the area coverage for the offline usage. It can also use maps (HERE, Google, etc.) for the localization purposes.

GPS waker-upper (dr inż. Paweł Rogaliński)
prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński

Project goals: Mobile waker-upper with GPS.

Scope definition: Mobile application that can notify you when you are around your destination. Really helpful when you are tired in a bus or tram.

Pomodoro device

Project goals: Small device that would simplify using Pomodoro Technique.

Scope definition: The Pomodoro Technique is a time management method. The device should consist of timer and some notification system, using light, sound, etc. Plenty of imagination and  innovation highly welcome.

Network Simulator

Project goals: Monte Carlo simulator for mobile networks.

Scope definition: Application that would allow simulating network behaviour for the given topology, UEs distribution, pathloss model and power control  algorithms. It could also support different traffic models and present detailed interferention statistics.

OCR for graphs and structured data (prof. dr hab. inż. Michał Woźniak)
prowadzący: prof. dr hab. inż. Michał Woźniak

Project goals: Optical character recognition library for conversion of handwritten  graphs and structured data into digital format. Implementation can have a form of mobile app.

Scope definition: Graphs can have some fixed form and limited number of elements to recognise, i.e. they can consist of arrows and boxes filled with text. They can be converted to any text format. For structured data you can define some abstract structure like: ’text and number in circle on the right hand side’ and application should try to match those with the photo. Example:
example

Platforma do nawigacji wewnątrz pomieszczeń (dr inż. Paweł Rogaliński)
prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński

Celem projektu jest wytworzenie systemu do nawigacji wewnątrz pomieszczeń wykorzystującego niskoenergetyczne technologię radiowe. W ramach projektu udostępnione zostaną moduły radiowe pozwalające na oszacowanie położenia w pomieszczeniu oraz moduły Bluetooth pozwalające na komunikacje z jednostką centralna agregującą informację z modułów rozgłaszających. W ramach wykonywania projektu studenci nabędą wiedzę z zakresu radiowego przysyłania informacji w oparciu o technologię Bluetooth Smart, rozwiązań radiowych zastosowanych w jednostkach rozgłaszających oraz jednostce centralnej, programowania urządzeń wbudowanych, programowania aplikacji internetowych

System telemetrii oraz automatyzacji wykorzystujący alternatywne źródła zasilania

Celem projektu jest wytworzenie systemu do zbierania danych oraz automatyzacji wybranego procesu/zagadnienia przy użyciu radiowych technologii nisko energetycznych (BluetootSmart) oraz platformy oort. W ramach projektu studenci wybiorą a następnie dokonają automatyzacji dowolnie wybranego przez siebie procesu/fragmentu rzeczywistości. W celach realizacji projektu udostępnione zostaną uniwersalne kontrolery Bluetooth oraz jednostki centralne pozwalające na odczyt oraz zapis danych do kontrolerów. W ramach wykonywania projektu studenci nabędą wiedzę z zakresu radiowego przysyłania informacji w oparciu o technologię Bluetooth Smart, rozwiązań radiowych zastosowanych w jednostkach rozgłaszających oraz jednostce centralnej, programowania urządzeń wbudowanych, programowania aplikacji internetowych.

System wspomagania bezpieczeństwa w górnictwie (dr hab. inż. Kamil Staniec)
prowadzący: dr hab. inż. Kamil Staniec

Celem projektu jest wytworzenie platformy do wspomagania działań ratowniczych w górnictwie. Platforma będzie pozwalać na określenie ostatniej znanej pozycji osoby zaginionej. W tym celu wykorzystane zostaną mobilne urządzenia rozgłaszające oraz jednostki centralne, odbierające sygnał z jednostek rozgłaszających. Na tej podstawie system będzie mógł określić obszar w którym po raz ostatni odebrany został sygnał od jednostki rozgłaszającej osoby zaginionej.
W ramach wykonywania projektu studenci nabędą wiedzę z zakresu radiowego przysyłania informacji w oparciu o technologię Bluetooth Smart, rozwiązań radiowych zastosowanych w jednostkach rozgłaszających oraz jednostce centralnej, programowania urządzeń wbudowanych, programowania aplikacji internetowych.

Connected Plant
Krótki opis projektu
Cel: budowanie funkcjonalnej platformy w wersji pilotażowej zgodnie z opisem. Wymagania: programowanie w C# i SQL. Znajomość komunikacji z WebServices.
Smart Room

Krótki opis projektu
Cel: budowanie funkcjonalnej platformy w wersji pilotażowej zgodnie z opisem. Wymagania: programowanie w C# i SQL. Znajomość komunikacji z WebServices. Programowanie na platformy mobilne.

Rejestrator termowizyjny oparty o wybrany układ teleskopu lustrzanego (dr hab. inż. Przemysław Śliwiński)
prowadzący: dr hab. inż. Przemysław Śliwiński

Krótki opis projektu:

Cel: rejestracja sekwencji wideo termowizyjnego

Wymagania wstępne: umiejętności programowania w języku C (przerwania, porty I/O), obsługi oscyloskopu, lutowania

Zasoby: sensor termowizyjny, płytka montażowa, dokumentacja protokołu komunikacyjnego

Detektor przedmiotów na scenie 3D oparty o sensory termowizyjne i ToF (dr hab. inż. Przemysław Śliwiński)

Zarządzanie flotą komputerów i urządzeń mobilnych

Cel: Stworzenie aplikacji do monitorowania stanu komputerów i urządzeń przenośnych w oparciu o technologię platformy PTC ThingWorx

Opis: Planowana aplikacja ma umożliwić nadzór nad komputerami, serwerami i urządzeniami elektronicznymi działającymi pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, Linux, OS X, iOS, Android. Powinna umożliwić kontrolę stanu monitorowanych zasobów (położenie, intensywność używania, obciążenie zadaniami, stan baterii, pamięci, etc.). Aplikacja będzie składać się z części klienckiej instalowanej na urządzeniach i monitorującej ich stan (w kilku wersjach dla poszczególnych systemów operacyjnych) oraz części serwerowej odpowiedzialnej za gromadzenie, analizę i prezentację zebranych danych. Część serwerowa będzie zaimplementowana z użyciem platformy ThingWorx.
Oczekiwane efekty: Aplikacja serwerowa gromadząca dane o wykorzystaniu urządzeń pozwalająca na prezentację i analizę zebranych danych. Dwie aplikacje klienckie (dla komputera i urządzenia przenośnego) monitorująca wykorzystanie zasobów i raportująca do serwera.

Zasoby: komputery pracujące pod kontrolą systemów Windows, OS X, Linux; urządzenia przenośne (Android, iOS); serwer z platformą ThingWorx zostanie udostępniony przez firmę Thaumatec

Wymagane umiejętności: pisania aplikacji pod różne systemy operacyjne, znajomość technologii www (javaScript, HTML/CSS, jQuery). Umiejętność tworzenia aplikacji w językach C/C++/Java/Objective-C na docelowo monitorowane platformy (usługi). Znajomość zagadnień komunikacji po WebSocket.

Monitorowanie, sterowanie i wizualizacja parametrów środowiska w pomieszczeniach Wydziału Elektroniki z wykorzystaniem bezprzewodowych sieci sensorycznych (dr inż. Tomasz Surmacz, dr inż. Bartosz Wojciechowski)
prowadzący: dr inż. Tomasz Surmacz, dr inż. Bartosz Wojciechowski

Cele: Celem jest projekt systemu monitorowania warunków środowiskowych oraz zużycia energii w budynku uniwersyteckim wraz z pilotażowym wdrożeniem w kilku wybranych pomieszczeniach.

System zapewni monitorowanie temperatury, poziomu oświetlenia, zużycia energii (ogrzewanie, oświetlenie, inne urządzenia elektryczne), składu powietrza, obecności (np. na podstawie czujników ruchu)  w wybranych pokojach i laboratoriach w budynku C-3. Zebrane dane będą przedstawione na (trójwymiarowym) modelu budynku w aplikacji internetowej. Na podstawie zebranych wyników stworzone zostaną modele zużycia energii w różnych typach pomieszczeń (pokoje pracownicze, laboratoria, sale wykładowe).

Wymagane umiejętności: tworzenie wizualizacji w aplikacjach internetowych, JavaScript, programowanie urządzeń wbudowanych (język C), swobodna praca w systemie Linux.

Zasoby: stacje bazowe (RPi) i węzły bezprzewodowych sieci czujników (FES), serwer z platformą ThingWorx, mierniki energii elektrycznej.

Aplikacja mobilna – Identyfikacja miejskich utrudnień ruchu (dr inż. Paweł Rogaliński)
prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński

Celem projektu jest stworzeniem aplikacji mobilnej (preferowany system Android lub aplikacja multiplatformowa (Android, iOS, Windows Phone), która w połączeniu z silnikiem map (np. OSM, Google Maps, Here) pozwoli na zebranie danych o miejskich utrudnieniach ruchu dla pieszych, rowerzystów i niepełnosprwnych takich jak np.:

 • Zbyt długi/krótki czas oczekiwania na zmianę światła
 • Zbyt wysokie krawężniki
 • Brak przejść dla pieszych
 • Obecność pieszych na ścieżkach rowerowych
 • Obecność rowerzystów na ścieżkach dla pieszych
 • Brak podjazdu / windy dla wózka inwalidzkiego
 • Uszkodzona nawierzchnia

Przy tworzeniu aplikacji studenci uzyskaliby pomoc specjalistów z naszej firmy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu podobnych rozwiązań.

Największą zaletą byłoby jednak stworzenie aplikacji, która miałaby realne zastosowanie w życiu miasta i przyniosłaby wartość dodaną dla mieszkańców Wrocławia. Danymi tego typu zainteresowany byłby Urząd Miasta, a także liczne stowarzyszenia wspierające rozwój naszego miasta.

Wymagane umiejętności:

 • Podstawowa znajomość języka programowania Java
 • Podstawowa znajomość przynajmniej jednego, relacyjnego systemu baz danych
 • Podstawowa znajomość HTML/CSS
 • Dodatkowy atut – znajomość Android SDK (niewymagane)
Aplikacja mobilna – Indoor localization kampusu PWR (lub innego terenu/budynku np. ZOO Wrocław) - (dr inż. Paweł Rogaliński)
prowadzący: dr inż. Paweł Rogaliński

Celem projektu jest stworzeniem aplikacji mobilnej (preferowany system Android lub aplikacja multiplatformowa (Android, iOS, Windows Phone), która w połączeniu z silnikiem map (preferowany OSM, ponieważ posiada już bogatą bazę danych wprowadzonych przez użytkowników) pozwoli w łatwy, efektywny i przyjemny sposób poruszać się po terenie kampusu PWR Wrocław lub wrocławskim ZOO (ew. innym wybranym terenie/budynku).

W przypadku terenu uczelni poza oczywistym ułatwieniem poruszania się dla studentów, pracowników i (a może przede wszystkim) gości PWR istnieje bardzo wiele możliwości rozbudowania aplikacji np. łącząc odpowiednie lokalizacje z odnośnikami do stron katedr/wykładowców.

W przypadku ZOO aplikacja mogłaby wykorzystać dodatkowe możliwości takie jak np. odnośniki do Wikipedii przedstawiające poszczególne zwierzęta (lub odwrotnie – wybieramy interesujące nas zwierzę i nawigacja nas do niego prowadzi). To i podobne rozwiązania dają duże pole popisu dla kreatywności studentów.

Przy tworzeniu aplikacji studenci uzyskaliby pomoc specjalistów z naszej firmy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu podobnych rozwiązań.

Wymagane umiejętności:

 • Podstawowa znajomość języka programowania Java
 • Podstawowa wiedza z zakresu Indoor Localisation i/lub OSM
 • Dodatkowy atut – znajomość Android SDK (niewymagane)

Wykorzystanie technologii GPGPU w symulacjach fizycznych

Celem projektu jest zaprojektowanie, implementacja oraz walidacja najnowszych technologii oferowanych przez wiodących producentów kart graficznych w symulacjach fizycznych CFD (Computational Fluid Dynamics). W szczególności chodzi o takie zagadnienia jak akceleracja sprzętowa solwerów pozwalających na symulację przepływów krwi w naczyniach krwionośnych, wykorzystanie technologii RapidFire do przesyłania strumienia danych z wynikami symulacji bezpośrednio z „chmury obliczeniowej” oraz wykorzystanie technologii APU.

Vratis stworzył platformę pozwalającą na wykonywanie symulacji w „chmurze obliczeniowej” i celem projektu jest rozwinięcie tej platformy.