Projekty realizowane w roku 2014

Poniżej znajduje się lista tematów projektów zespołowych zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2013/2014.

Capgemini

Navi4Uni
prowadzący: dr inż. Marek Piasecki

Zadaniem grupy projektowej jest implementacja aplikacji mobilnej na platformę Android. Aplikacja Navi4Uni, czyli Nawigacja w obrębie kampusu Politechniki Wrocławskiej, ma stanowić swego rodzaju przewodnik po kampusie. Projekt realizowany będzie etapami (nie wszystkie etapy są obligatoryjne):

 • Etap 1. – Mapa z zaznaczonymi na niej budynkami uczelni oraz z innymi miejscami, które są istotne z punktu widzenia studenta.
 • Etap 2. – Opis wraz z ilustracją wybranych obiektów.
 • Etap 3. – Lista ulubionych miejsc na terenie kampusu.
 • Etap 4. – GLS (Google Local Search) – wyszukiwanie.
 • Etap 5. – Terminarz.
 • Etap 6. – Powiadomienia.

Aplikacja mobilna ma być dedykowana na system Android. Strona backendowa może zostać zaimplementowana w dowolnej technologii. Pełen opis projektu w zewnętrznym dokumencie pdf.

Tieto

,,Sztuczne oko'' czyli substytut percepcji wzrokowej dla osób niewidomych. Wsparcie dla systemu przetwarzania obrazu na postać mechaniczną/elektryczną; aplikacja na platformie ANDROID
prowadzący: dr inż. Marek Piasecki

System przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym na platformie ANDROID. Obraz z kamery video, powinien być przetwarzany w czasie rzeczywistym. Efektem przetwarzania obrazu powinno być uzyskanie obrazu poklatkowego (rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, głębia kolorów, filtry, ustawiana programowo, natomiast dynamika, regulacja luminancji będzie sterowana automatycznie w celu uzyskania najlepszego obrazu) który może być wykorzystany do stworzenia „obrazu mechanicznego”(projekcji elektrycznej, lub innej formy odbioru obrazu rzeczywistego, z ominięciem percepcji wzroku).

 

Wstępne zagadnienia:

 • Android jako platforma do systemów medycznych
 • Stworzenie interfejsu/standardu przesyłania obrazu w projekcie z wykorzystaniem interfejsu bezprzewodowego: BT, lub oparcie się na bieżącym profilu, np wrapper na SPP (zalecany jak najprostszy interfejs), komunikacja dwukierunkowa
 • Przetwarzanie obrazu, wykrywanie krawędzi, zmiana rozdzielczości od 8×8 do 256×28, rogowanie obrazu, rozmycie w czasie rzeczywistym ,regulacja głębi obrazu (1bpp – 4bpp), podgląd na żywo w aplikacji
 • Statyczna analiza obrazów, np. rozpoznawanie tekstu

Dodatkowe uwagi:

 • Typ projektu: open source
 • Pełna dokumentacja interfejsu będzie dostępna publicznie

Podobne projekty:

,,Sztuczne oko'' czyli substytut percepcji wzrokowej dla osób niewidomych. Prototyp statycznego systemu przetwarzania obrazu na postać mechaniczną (lub elektryczną).
prowadzący: dr inż. Marek Bawiec

Obraz odebrany z wykorzystaniem interfejsu bezprzewodowego (BT) będzie przetwarzany na obraz mechaniczny (lub elektryczny w kolejnych wersjach) w celu odtworzenia w jak najdokładniej otrzymanej ramki danych.

Rozdzielczość 32×32 (dla projektu opartego na mechanicznym odtworzeniu obrazu, 4-16 stopniowa regulacja wysokości).

Zagadnienia:

Dodatkowe uwagi:

 • Typ projektu: open source
 • Pełna dokumentacja interfejsu będzie dostępna publicznie

Podobne projekty.

Zarządzanie mobilne bezpiecznym domem przyszłości
prowadzący: dr inż. Zbigniew Sołtys

Projekt daje możliwość rozwinięcia umiejętności programowania aplikacji mobilnych na urządzeniach z systemem Windows. Wymagana znajomość środowiska Microsoft Visual Studio oraz umiejętność programowania procesorów AVR lub oprogramowania dowolnie wybranego przez zespół sterownika działającego w sieci ethernet.

Robot oparty na Raspberry Pi, sterowany za pomocą smartfona z Androidem
prowadzący: dr inż. Marek Bawiec

Część podstawowa.

Robot:

 • Zbudowany przy użyciu Raspberry Pi z systemem Linux,
 • Moduł kernela do SW sterowania silnikami (GPIO + gotowy sterownik HW),
 • Daemon udostępniający API do sterowania robotem (wifi, sockety).

Telefon:

 • Aplikacja w Androidzie do sterowania ruchem robota,
 • Rozszerzenie frameworka AOSP o API do sterowania robotem,
 • Stworzenie demona (JNI do komunikacji z frameworkiem) łączącego się przy użyciu socketów z robotem.

Część rozszerzona.

Robot:

 • Samodzielne zaprojektowanie i wykonanie HW sterowników silnika,
 • Podłączenie kamery,
 • Rozszerzenie demona o możliwość przesyłania obrazu z kamery.

Telefon:

 • Rozszerzenie aplikacji i API o wyświetlanie obrazu z kamery.

Część zaawansowana.

Telefon:

 • Dodanie Open CV i przetwarzania obrazu z robota, który może samodzielnie

poruszać się po fizycznie wyznaczonym torze.

Zasoby:

 • Raspberry Pi z modułem wifi,
 • silniki,
 • sterownik silników,
 • telefon / board z wifi + możliwość flashowania systemu wifi (AOSP, Cyanogen itp.),
 • opcjonalnie kamera.

Umiejętności:

 • podstawy elektroniki,
 • programowanie w języku C i Java,
 • podstawowa znajomość sytemu Linux,
 • opcjonalna znajomość OpenCV.
Zaprojektowanie i implementacja programu do wyświetlania statystyk błędów w oprogramowaniu
prowadzący: dr inż. Zbigniew Sołtys

Celem jest zaimplementowanie oprogramowania do wyświetlania błędów w oprogramowaniu, wyświetlanie statystyk takich jak:

 • wszystkie otwarte błędy,
 • czas zamknięcia błędu,
 • obszary, których dotyczy błąd,
 • statusy błędów,
 • priorytety błędów,
 • średnie czasy zgłoszenia błędu.

Przedstawienie graficzne i numeryczne statystyk zaciąganie danych z arkusza xls oraz z bazy danych oprogramownia do raportowania błędów.

Technologie :
Java JEE, technologie webowe.

NSN

System klasyfikacji zgłoszeń błędów generowanych w procesie produkcji oprogramowania
prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Zadanie polega na rozwoju systemu służącego do wstępnej klasyfikacji

zgłoszeń błędów generowanych w procesie produkcji oprogramowania (system taki jest rozwijany przez NSN). Zadanie umożliwi praktyczne poznanie/wykorzystanie metod uczenia maszynowego.

Alternatywny do powyższego system klasyfikacji zgłoszeń błędów generowanych w procesie produkcji oprogramowania
prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

We współpracy z NSN planowany jest jeszcze jeden temat software’owy – jeszcze precyzujemy zakres (będzie to temat bez elementów uczenia maszynowego — temat „czysto software’owy”).

Aplikacja na telefon komórkowy
prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Zadanie polega na napisaniu oprogramowania na telefon komórkowy realizującego raportowanie do serwera jakości rozmów.

Stworzenie aplikacji na Androida lub Windows Phone ułatwiającą przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania
prowadzący: dr inż. Marek Piasecki

Host, tworzący spotkanie, powinien udostępnić kod OCR, do zeskanowania przez pozostałych uczestników. Po przetworzeniu kodu, użytkownik dołącza do pozostałych w „wirtualnym spotkaniu”, skomunikowany poprzez połączenie internetowe lub Bluetooth. Gdy którykolwiek z uczestników zrobi zdjęcie, bądź nakręci film używając swojego telefonu, powinno być ono natychmiastowo rozesłane do pozostałych uczestników.

Host powinien umożliwiać tworzenie raportu ze spotkania, jako listy uczestników, ich czasu na spotkaniu i listy przekazanych plików.

Proponowany dalszy rozwój: host na komputerze PC, przekazywanie obrazu wyświetlanego na smartphonie do innych urządzeń.

Log Files Collector
prowadzący: dr inż. Zbigniew Sołtys

Goals of the project are to design and implement tool which helps collect logs from different location during testing activities.

Motivation: It is not so easy to maintain all places where logs are stored especially with complicated tests.

Scope definition:

Application with nice GUI which allows:

 • Definition of hosts (eNBs, Wireshark Servers, PC hosts etc…) used by testers during testing
 • Automatic creation of folders on each of the defined hosts (date , test id ..)
 • ( Those places will be used by tester to store all logs during test execution )
 • Collect all files from all hosts to one location
 • Naming validation check
 • Pack all the logs within folder into one file

Requirements:

 • Programming language or development environment is free to choose (Python preferred)
 • Possibility of applying database systems
 • Linux-based operating system
 • Knowledge of networking issues (ssh, telnet, ftp , TCP/IP)

Trapeze

System wizyjny zliczający pasażerów w pojazdach transportu publicznego
prowadzący: dr inż. Tomasz Walkowiak

Celem projektu jest zaprojektowanie systemu wizyjnego umożliwiającego zliczanie pasażerów w środkach transportu publicznego i udostępniającego wyniki pomiarów z wykorzystaniem interfejsu sieciowego.

Zakres projektu:

Architektura rozwiązania (rozmieszczenie kamer(y), zaproponowanie sprzętu komputerowego będącego w stanie przetworzyć informacje z systemu wizyjnego). Implementacja ( C++ ) aplikacji realizującej pomiary i udostępniającej dane pomiarowe. Testy ilustrujące poprawność pomiarów.

Wymagane umiejętności:

 • znajomość biblioteki OpenCV,
 • znajomość C++,
 • podstawy przetwarzania obrazów.

Wymagane zasoby:

 • kamery,
 • komputer PC.
Lokalizowanie pojazdów w trakcji
prowadzący: dr inż. Maciej Nikodem

Celem projektu jest zaprojektowanie systemu/architektury rozwiązania umożliwiającego lokalizację pojazdów w trakcji względem pojazdu referencyjnego.

Zakres projektu:

 • Architektura systemu
 • Prototyp umożliwiający przetestowanie rozwiązania

Wymagane umiejętności:

 • Znajomość technologii radiowych
 • Umiejętność programowania procesorów sygnałowych

Przykładowy problem:

Zakładając sytuację, że w ruchu jest 5 pojazdów oraz pojazd 1 jest pojazdem referencyjnym. Należy znaleźć relacje poszczególnych pojazdów w trakcji. W szczególności np. ustalić, że faktycznie pojazdy są w relacji:

 • Pojazd 2 znajduje się przed Pojazdem 1
 • Pojazd 3 znajduje się za Pojazdem 1
 • Pojazd 4 znajduje się za Pojazdem 1 i za Pojazdem 3
 • Pojazd 5 nie należy do trakcji

Microsoft

Gra w {szachy}{Go}{karty} pomiędzy użytkownikiem telefonu Windows Phone a użytkownikiem Windows 8
prowadzący: dr inż. Marek Piasecki

Do synchronizacji przewidziane jest wykorzystywane Azure Mobile Services. Opcjonalnie – dodanie jako gracza prostego algorytmu w Azure, który będzie kontynuował rozgrywkę gdy z jeden z graczy przez dłuższy czas nie wykona ruchu.

Narzędzie wspomagające rysowanie map na podstawie ruchów tabletu
prowadzący: dr inż. Marek Piasecki

W założeniu projektu użytkownik porusza się, co jest wykrywane przez tablet za pomocą akcelerometru. Stosując dodatkowe „własne” algorytmy poprawiające dokładność wykrywanych ruchów celem jest np. przejść się po budynku i zbudować mapę jego korytarzy i przejść. Nie używając w tym celu GPS.

Neurosoft

NEUROBIL – autonomiczny robot mobilny do zadań typu „urban search and rescue” wykorzystujący technikę „active SLAM”
prowadzący: dr inż. Bogusław Szlachetko

Zadaniem zespołu będzie skonstruowanie prototypu robota mobilnego, który potrafi samodzielnie zgromadzić wiedzę o otoczeniu 3D poprzez aktywne skanowanie (kamera z oświetleniem IR oraz pulsacyjny lidar 3D) i poruszanie się w nim, a także potrafi wykryć w otoczeniu wskazane uprzednio przez operatora obiekty. W najbardziej rozbudowanej wersji robot będzie miał do wykonania misję polegającą na jak najszybszym odnalezieniu poszukiwanego obiektu w specjalnie zbudowanym do celów testu labiryncie, wykonanie zdjęcia tego obiektu wraz z oznaczeniem na wirtualnej mapie (samodzielnie skonstruowanej) i ostatecznie wycofaniu się do pozycji startowej.

Główny nacisk w projekcie położony ma być na techniki SLAM – z tego powodu sugerowane jest zastosowanie istniejących platform mobilnych dla robotów, np. podwozia i sensorów odkurzacza Samsung Navibot (taki dostarczyć może Neurosoft). Przewiduje się, że podstawowym elementem pozyskiwania danych o otoczeniu będzie urządzenie CamBorad nano (https://www.cayim.com/index). Zakłada się wykorzystanie platformy Linux jako praformy systemowej oraz bibliotek OpenCV.

NEUROSENS – system obliczania zajętości miejsc parkingowych dla rozległych parkingów otwartych wykorzystujący inteligentną sieć czujników bezprzewodowych
prowadzący: dr inż. Jan Nikodem

Zadaniem zespołu będzie opracowanie i wykonanie prototypu systemu, który służyć ma do wyznaczania zajętości miejsc parkingowych na parkingach dla ciężarówek na autostradach.

Zasadniczymi elementami systemu będą:

 • inteligentny, bezprzewodowy czujnik obecności pojazdu, który montowany powinien być w nawierzchni drogi bez konieczności doprowadzenia jakichkolwiek kabli (zasilanie, komunikacja) – do detekcji przewiduje się zastosowanie 3-osiowego magnetometru; czujnik powinien przygotowany być do zastosowań zewnętrznych,
 • układ komunikacji bezprzewodowej pozwalający na stworzenie rozległej sieci czujników bez dodatkowych urządzeń transmisyjnych pozwalający na logiczne połączenie czujników i komunikowanie się każdego czujnika z systemem zarządzania,
 • system zarządzania siecią czujników (backoffice) wraz z aplikacją do wizualizacji zajętości parkingu (wraz z prostym systemem modelowania) zrealizowany w technologii WEB – sugerowana platforma to Linux+Java+Jetty+ Bootsrtap+HTML5, ew. Linux+JScript+Node.js+Bootsrtap+HTML5.

Zakłada się, że projekt zakończy się testową implementacją systemu na wybranym parkingu (np. Neurosoftu), na którym monitorowane będą do 10 miejsc parkingowych (maks. 20 czujników).

NEUROPI – inteligentny system diagnostyczno-sterujący do monitorowania urządzeń wspomagających bezpieczeństwo ruchu drogowego
prowadzący: dr inż. Tomasz Surmacz

Zadaniem zespołu będzie opracowanie i konstrukcja prototypowego systemu do monitorowania stanu sieci urządzeń pomiarowych instalowanych na drogach (np. systemów ważenia dynamicznego pojazdów, fotoradarów, itp.).

Zakłada się, że system będzie składał się następujących elementów:

 • sterownika diagnostycznego neuroPI w postaci urządzenia 1U do montażu w szafie 19”, wyposażonego w:
  • moduł centralny: komputer RabsberyPI,
  •  moduł czujników: termometry, czujniki rozwarcia zestyków, akcelerometr, higrometr,
  • moduł komunikacji bezprzewodowej: modem GSM/3G/4G/CDMA,
  • moduł podtrzymania zasilania za pomocą zewnętrznego akumulatora,
  • moduł sterowania przekaźnikami,
  • prostego manipulatora do odczytu stanu kontorera/zmiany kongigruacji;
 • systemu backoffice do odbioru zarządzania siecią sterowników diagnostycznych,
 • protokołu komunikacji „moduł diagnostycznycentrala”, który wzorowany jest na istniejących protokołach takich jak SWD 1.0 czy Datex II.

Głównym zadaniem z projekcie będzie skonstruowanie systemu odpornego na wszelkie zdarzenia jakie mogą przydarzyć się monitorowanym obiektom (utrata zasilania, utrata komunikacji, uszkodzenie mechaniczne, włamanie, podpalenie, uszkodzenie nadzorowanego podsystemu np. kamery, itp.). Przewiduje się, że sterownik diagnostyczny będzie tak zaprogramowany/zaprojektowany by zminimalizować sytuację, w której nie będzie można odkreślić stanu monitorowanego obiektu. Przewiduje się zastosowanie technik sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe, SVM) do wykrywania w zbieranych przez kontroler sygnałach sekwencji zdarzeń dających się oznaczyć jako „typowe zdarzenia charakterystyczne”.

Sonel

Analiza obrazu z sensora podczerwieni
prowadzący: dr hab. inż. Przemysław Śliwiński

W ramach projektu należy zbudować system z wykorzystaniem silników krokowych, aby powiększyć rozdzielczość czujnika. W czasie projektu możliwe szkolenie studentów z zakresu użycia kamer termowizyjnych (podstawy termowizji).

Dostępny sprzęt: zestawy do obserwacji w podczerwieni: sensor 80×80 pixeli + płytka do odczytu i konwersji danych z czujnika + optyka.

MT Silesia

Indoor localization and tracking system
prowadzący: dr inż. Maciej Nikodem

Celem jest uruchomienie systemu lokalizowania (2D/3D) i śledzenia ruchu obiektów wewnątrz budynków w oparciu o radiowy pomiar odległości. Przykładem zastosowania, może być pozycjonowanie osób wewnątrz budynku, lub prosta nawigacja samochodowa dla parkingu podziemnego. W projekcie zostaną wykorzystane moduły deweloperskie firmy DiZiC z mikroprocesorem ST32 i nadajnikiem radiowym TN100, który pozwala na pomiar odległości na podstawie pomiaru czasu przelotu pakietu (Time of Flight). Zadania studentów w ramach projektu będą polegały na:

 • oprogramowaniu modułu deweloperskiego w zakresie pomiaru odległości, komunikacji z nadrzędnym komputerem i wyznaczenia pozycji 2D/3D,
 • stworzeniu oprogramowania wizualizującego położenie obiektu na komputerze PC i urządzeniu mobilnym,
 • uruchomieniu systemu na bieżąco wskazującego pozycję obiektu wewnątrz budynku (wyznaczającego i wizualizującego położenie obiektu),
 • uruchomieniu prostego systemu nawigacji wskazującego drogę do wolnego miejsca postojowego na parkingu podziemnym.

MECHANIKA

MECHANICA – system zdalnej obsługi roślin, projekt artystyczny z udziałem Uniwersytetu Przyrodniczego
prowadzący: dr inż. Maciej Nikodem

MECHANIKA jest projektem artystycznym, polegającym na przeprowadzeniu całkowitego cyklu rozwoju rośliny za pomocą systemu zdalnej opieki użytkownika nad sadzonką oraz wytworzeniu między nimi systemu komunikacji, umożliwiającej przeprowadzenie tego procesu. Opieka realizowana będzie poprzez stworzoną specjalnie w tym celu aplikację na telefon komórkowy. Użytkownik przy pomocy aplikacji będzie wykonywał czynności, umożliwiające roślinie prawidłowy rozwój. Realizacja czynności odbywać się będzie na stanowisku poprzez sterowanie systemami nawadniania, zamgławiania, naświetlania oraz wietrzenia. Do aplikacji użytkownika na bieżąco spływać będą dane o stanie rośliny, oparte o odczyty czujników wilgotności gleby, powietrza, temperatury, naświetlenia oraz ruchu powietrza.

Cele do osiągnięcia to zaprojektowanie i realizacja prototypu stanowiska składającego się z:

 • systemu czujników zainstalowanych przy roślinie, rejestrujących generowane dane w zdalnej, sieciowej bazie danych,
 • systemu podtrzymywania życia roślin, który sterowany jest zewnętrznie,
 • API dla systemu podtrzymywania życia oraz systemu czujników.

PWr

Aplikacja internetowa z ankietą dla pacjentów
prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Projekt będzie realizowany we współpracy z Wrocławskim Uniwersytetem Medycznym i będzie dotyczył opracowania aplikacji internetowej z ankietą dla pacjentów i bazą danych.

Detekcja i rozpoznawanie twarzy z odbić na rogówce
prowadzący: dr hab. inż. Przemysław Śliwiński

Celem projektu jest przygotowani aplikacji pozwalającej osiągnąć np. taki efekt: http://www.engadget.com/2013/12/29/eye-reflections-catch-criminals/. Drzewiej w kinie S-F widziano to tak: http://www.youtube.com/watch?v=qHepKd38pr0.

Identyfikacja tablic rejestracyjnych za pomocą telefonu komórkowego
prowadzący: dr inż. Krzysztof Berezowski

Celem projektu jest zaprojektowanie aplikacji na telefon komórkowy współpracujący ze zdalnym serwerem obliczeniowym umożliwiający identyfikację tablic rejestracyjnych za pomocą kamery telefonu komórkowe.

Zakres projektu:
Architektura rozwiązania (dystrybucja zadań obliczeniowych). Implementacja aplikacji na telefon komórkowy. Implementacja aplikacji obliczeniowej. Integracja rozwiązania. Testy ilustrujące funkcjonalność i wydajność rozwiązania.

Wymagane umiejętności:

 • umiejętność tworzenia aplikacji na urządzenia przenośne,
 • podstawy przetwarzania obrazów.

Wymagane zasoby:

 • telefon komórkowy typu smartphone z możliwością programowania,
 • komputer PC.
Biblioteka do zdalnego wykonywania obliczeń OpenCL na telefonie komórkowym
prowadzący: dr inż. Krzysztof Berezowski

Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja sterownika wirtualnego urządzenia OpenCL na telefonie komórkowym pracującym pod kontrolą systemu Android. Sterownik ma współpracować ze zdalnym serwerem obliczeń OpenCL i dostarczać w sposób przeźroczysty funkcjonalności OpenCL zdalnego hosta aplikacjom OpenCL działającym na telefonie.

Zakres projektu:
Architektura rozwiązania (dystrybucja zadań obliczeniowych). Implementacja aplikacji na telefon komórkowy. Implementacja aplikacji obliczeniowej. Integracja rozwiązania. Testy ilustrujące funkcjonalność i wydajność rozwiązania.

Wymagane umiejętności:

 • umiejętność tworzenia aplikacji na urządzenia przenośne,
 • podstawy programowania GPU,
 • programowanie systemowe – programowanie sterowników systemu Linux.

Wymagane zasoby:

 • telefon komórkowy typu smartphone z możliwością programowania,
 • komputer PC z GPU obsługującym standard OpenCL.
Tania stacja nadawcza zgodna ze standardem radiofonii cyfrowej DAB/DAB+/DMB zbudowana na bazie aplikacji OpenSource
prowadzący: dr inż. Grzegorz Debita

Wykonanie demonstratora stacji nadawczej składającej się z komputerów z oprogramowaniem Linux, które posłużą jako źródło treści nadawczej oraz wykonanie taniego nadajnika przy pomocy układów FPGA.