Konferencja

Konferencja 2013Natchnieni pozytywnymi opiniami na temat wcześniejszych edycji Konferencji kontynuujemy organizację interdyscyplinarnych projektów zespołowych realizowanych we współpracy z firmami i przygotowujemy się do kolejnej edycji Konferencji Projektów Zespołowych. Przyszłoroczną inicjatywą ponownie obejmujemy cały Wydział Elektroniki zapraszając do współpracy pracowników i studentów kierunków Informatyka, Telekomunikacja, Teleinformatyka, Automatyka i Robotyka. Przygotowania rozpoczynamy już teraz zachęcając wrocławskie i dolnośląskie przedsiębiorstwa do zaangażowanie się w projekty zespołowe i aktywny udział w Konferencji.  Zapraszamy również Państwa do kontaktu z nami.

Projekty prezentowane na konferencji są realizowane w ramach przedmiotu ,,Projekt zespołowy”, którego celem jest realizacja bardziej obszernych zadań projektowych w większej grupie studentów. Projekty są interdyscyplinarne a ich realizacja przebiega we współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami. Zakres tematyczny realizowanych prac jest  szeroki – w ubiegłych latach obejmował takie zagadnienia jak:

  • informatyki/oprogramowania – aplikacje mobilne, systemy Internet of Things, lokalizacji wewnątrz pomieszczeń,
  • automatyki – sterowanie i wizualizacja linii produkcyjnej,
  • robotyki – proteza dłoni, projekt robota mobilnego, sterowanie pojazdami specjalnymi,
  • telekomunikacji – dotyczące stacji bazowych telefonii komórkowej i analizy danych.

Szczegółową listę projektów zgłoszonych do prezentacji na minionych konferencjach można znaleźć w sekcji „Minione edycje„. Projekty zespołowe są prowadzone przez grupę pracowników o różnych zainteresowaniach i specjalizacjach. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w sekcji ,,Prowadzący”.