Wydział Elektroniki

Wydział Elektroniki, PWrWydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej to największy wydział zajmujący się technikami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi oraz automatyką i robotyką w Polsce i w Politechnice Wrocławskiej. Zatrudnia on ok. 200 pracowników naukowych i kształci ponad 6000 studentów na kierunkach Automatyka, Robotyka, Informatyka, Telekomunikacja i Teleinformatyka. Co roku dyplomy ukończenia studiów magisterskich i inżynierskich otrzymuje ponad tysiąc absolwentów.

Wydział oferuje ponad 60-letnie doświadczenie w kształceniu oraz prowadzeniu badań naukowych i technicznych. Posiada znaczący dorobek naukowy, badawczy i dydaktyczny, ściśle związany z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Kształci kadrę naukową, opracowuje patenty, wykonuje ekspertyzy, wdraża innowacyjne rozwiązania użytkowe, realizuje aplikacje przemysłowe i projekty międzynarodowe. Studia na Wydziale Elektroniki pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę w obszarze najszybciej rozwijających się współcześnie dziedzin nauki i techniki – informatyki, telekomunikacji, teleinformatyki, elektroniki oraz automatyki i robotyki. Mając na uwadze zarówno nieznane wyzwania nowego świata, błyskawicznie zmieniające się warunki życia, rozwój nowych technologii, przenikanie się dyscyplin naukowych, zmiany ekonomiczne i społeczne, a także konieczność nieustannej edukacji społeczeństwa XXI wieku, dostosowaliśmy zakres edukacji tak, aby sprostał stawianym wymaganiom. Zapewniamy studentom staranne wykształcenie zawodowe oraz gruntowne poznanie szerokich podstaw poszczególnych dziedzin wiedzy elektronicznej i informatycznej. Dbamy również o rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia. Doskonalimy proces samokształcenia wsparty otwartością na wiedzę. Troszczymy się równocześnie o wykształcenie menedżerskie i biegłość w posługiwaniu się językami obcymi. Ponad 60 laboratoriów specjalistycznych starannie wyposażonych w sprzęt renomowanych firm stanowi doskonałe wsparcie procesu kształcenia.

Według rankingu szkół wyższych tygodnika Wprost z 2014 roku Politechnika Wrocławska kształci absolwentów najbardziej poszukiwanych przez pracodawców, zaś absolwenci kierunków informatyka i telekomunikacja oraz automatyka i robotyka są najbardziej cenieni przez pracodawców w Polsce.