Dla firm

Zapraszamy Państwa i reprezentowane przez Państwa firmy do udziału w realizacji projektów studenckich i Konferencji Projektów Zespołowych w roli gości i sponsorów.

Udział w wydarzeniu umożliwi Państwu bezpośredni kontakt ze studentami i pracownikami Wydziału, pozwoli na większe zaangażowanie i oddziaływanie na realizowany proces dydaktyczny. Wierzymy, że pogłębienie współpracy będzie korzystne zarówno dla studentów, Uczelni jak i Państwa firm. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o korzyściach wynikających ze współpracy w procesie dydaktycznym oraz informacje dotyczące rejestracji gości i sponsorów.

Udział w „Projektach Zespołowych”

Jednym z naszych celów jest zaangażowanie firm w prowadzenie projektów studenckich realizowanych w ramach przedmiotu „Projekt zespołowy”. Prosimy o kontakt zainteresowane firmy w celu określenia obszarów zainteresowań, definicji propozycji tematów i nawiązaniu kontaktów z pracownikami prowadzącymi przedmiot Projekt Zespołowy. Prosimy o kontakt e-mailowy – kpz@iiar.pwr.edu.pl, oraz zachęcamy do spotkania z nami.

Możliwe korzyści z zaangażowania w przedmiot Projekt Zespołowy i Konferencję Projektów Zespołowych

Na Wydziale kładziemy szczególnie duży nacisk na praktyczne aspekty podejmowanych tematów projektów zespołowych i prac dyplomowych, oraz możliwie jak najszersze zainteresowanie formułowaniem tematów wspólnie z partnerami przemysłowymi. Efektem takiego spojrzenia jest coraz częściej stosowana praktyka łączenia obu przedmiotów w taki sposób, aby praca inżynierska była kontynuacją i rozszerzeniem prac realizowanych na projekcie zespołowym, a wakacyjna praktyka studencka wiązała ze sobą oba kursy, studenta, pracownika PWr i zainteresowane realizacją danego tematu przedsiębiorstwo. Dzięki specyfice obu przedmiotów i wakacyjnej praktyce jest to jedyna w swoim rodzaju okazja (w czasie całego okresu studiów inżynierskich), aby wykonywane przez studentów prace były ukierunkowane w stronę rzeczywistych problemów, pochodzących z otoczenia biznesowego uczelni i realizowane we współpracy z nim. W tym czasie każdy student poświęca 630 godzin pracy (150h projekt zespołowy, 180h praktyka, 300h praca inżynierska) na realizację projektu, który może i powinien mieć istotny aspekt praktyczny. Bezsprzecznie jest to niepowtarzalna okazja dzięki której macie Państwo szansę poznać swoich potencjalnych przyszłych pracowników i bezpośrednio oddziaływać na proces ich kształcenia. Dodatkowo prowadzenie przez Wydział tzw. kierunków zamawianych (w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na kierunkach Informatyka oraz Automatyka i Robotyka, daje Państwu możliwość przyjęcia studentów na płatne staże, finansowane ze środków tego projektu.

Koszty udziału w projektach zespołowych

Liczymy na Państwa zaangażowanie w nadzór merytoryczny nad projektem i monitorowanie postępów prac. Możliwy jest udział przedstawiciela przedsiębiorstwa w spotkaniach projektowych (wymiar spotkań projektowych dla studentów to 4h tygodniowo, przez 15 tygodni semestru), jak równiez organizacja części spotkań projektowych na terenie Państwa przedsiębiorstwa.

Oferta sponsorska Konferencji Projektów Zespołowych i fundatorstwo nagród

Udział w Konferencji Projektów Zespołowych jest bezpłatny. Jednocześnie zapraszamy reprezentowane przez Państwa firmy do sponsorowania organizacji Konferencji Projektów Zespołowych oraz fundowania wyróżnień dla wybranych przez Państwa projektów. Szczegóły oferty sponsorskiej znajdziecie Państwo w dokumencie informacyjnym na stronie Dla firm -> Dokumenty.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani sponsorowaniem Konferencji Projektów Zespołowych to zapraszamy do kontaktu z nami: kpz@pwr.edu.pl.